За нас
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиСтратегически цели

Стратегическите цели на БИС за периода 2014 – 2017 г. са определени в следните приоритетни направления:
 
ПРИОРИТЕТ 1
Усъвършенстване на структурата на БИС, постигане на прогрес и необходимия баланс между демократичността и ефективността в дейността, повишаване на институционалния административен капацитет.
 
ПРИОРИТЕТ 2
Разширяване обхвата на дейност в нови приоритетни области и сектори на икономиката и обществения живот, предоставяне на нови услуги, насърчаване и улесняване достъпа на микро-, малките и средните предприятия (МСП) до стандартите и до процесите за тяхното разработване.
 
ПРИОРИТЕТ 3
Активизиране на отношенията със:
  • научните организации (БАН с нейните институти и други научни институти)
  • университетите
  • държавните органи и обществените организации
 

14 May 2014