Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БИС се включи в изпълнението на проект по програмата “Леонардо да Винчи”

Българският институт за стандартизация се включи в изпълнението на проект по програмата “Леонардо да Винчи”, финансиран от Европейската комисия, Fashion School II****: Мултимедийно и интернет международно ръководство, предназначено за сектора по текстил и облекло. Инициатор е Чешката асоциацията по текстил, облекло и кожена индустрия, която е и координатор на проекта.

Целта е повишаване на качеството на професионалното обучение в сектора по текстил и облекло чрез разработване на многоезиково мултимедийно ръководство в областта на текстила и създаване на многоезиков терминологичен речник в тази област, съдържащ 2000 термина и техните определения. Засега речникът съществува на 11 езика и е широко използван в следните страни: Чехия, Словения, Словакия, Великобритания, Франция, Германия, Испания, Португалия, Полша, Унгария, Литва.

Настоящите макроикономически показатели показват нарастваща тенденция към глобализиране на пазарите и съсредоточаване на текстилното производство в страните от Централна и Източна Европа, което наложи за участие в проекта да се привлекат и други страни с традиции в текстилната индустрия, сред които и България.

С включването на БИС като партньор ще се даде възможност речникът да бъде достъпен и на български език. Продължителността на проекта е 12 месеца. В рамките на една година Българският институт за стандартизация ще бъде активно ангажиран с дейностите по проекта и по-конкретно: превод на български езикна мултимедийното ръководство, включващо целия терминологичен речник, осигуряването на всички налични модули за електронно обучение на български език. Друга основна задача ще бъде своевременно разпространение на резултатите от проекта сред заинтересованите в България чрез организиране на тематични семинари, подготовка на рекламни брошури за проекта и за възможностите за електронно обучение, както и предоставяне на актуална информация заинтернет страницата: www.texsite.info, която е достъпна на 16 езика.

Българският институт за стандартизация ще предоставя своевременно информация за развитието на дейностите по проекта.

Повече информация на адрес: www.bds-bg.org/pages/?text_id=68