Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БИС обявява вакантни места в звената "Международно сътрудничество, европейска интеграция и проекти" и "Информационни технологии и IT-инфраструктура"

Експерт международна дейност в звено “Международно сътрудничество, европейска интеграция и проекти” Кратко описание на длъжността: Организира дейностите свързани с международните договори, осъществява международната кореспонденция, следи актуалната информация от международните и европейските организации по стандартизация; Изисквания

Експерт, международни програми и проекти в звено “Международно сътрудничество, европейска интеграция и проекти" Кратко описание на длъжността: Участва активно при подготовката и изпълнението на проекти по европейски и международни програми и координира дейностите по проектите Изисквания:

Експерт в звено “Информационни технологии и IT-инфраструктура” Кратко описание на длъжността: Оператор на база данни Специфични изисквания:

Необходими документи за кандидатстване: Копие от диплома за висше образование Кратка трудова биография Документи, удостоверяващи трудовия стаж Място и срок за подаване на документи: 1797 София, кв. “Изгрев”, ул. “165” № 3А, партер-деловодство Срокът за подаване на документи е десет дни след публикуване на обявата. Одобрените кандидати по документи ще бъдат уведомени за датата на провеждане на интервюто. За длъжностите експерт международна дейност, експерт международни програми и проекти ще се проведе тест за езикова квалификация, а за експерт в звено “Информационни технологии и IT-инфраструктура” ще се проведе тест за установяване на степента на знания в областта на компютърните науки.