Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БИС обявява съгласуване със заинтересовани от областта на туризма на терминологията в преводите на европейските стандарти EN 13809 и EN ISO 18513 във връзка с тяхното издаване на български език

**Съгласуване със заинтересовани от областта на туризма на терминологията в преводите на европейските стандарти EN 13809 и EN ISO 18513**

Българският институт за стандартизация обявява съгласуване със заинтересовани от областта на туризма на терминологията в преводите на европейските стандарти EN 13809 и EN ISO 18513 във връзка с тяхното издаване на български език:

* БДС EN 13809:2006 Туристически услуги. Туристически агенции и туроператори. Терминология * БДС EN ISO 18513:2006 Туристически услуги. Хотели и други видове места за настаняване при туризъм. Терминология (ISO 18513:2003)

Преводът на стандартите е на разположение на всички заинтересовани в Библиотеката на БИС на адрес: 1797 София, кв. “Изгрев”, ул. 165 № 3 A, партер.

Становищата се изпращат в срок до 30.06.2007 г. на Десислава Гуленова, тел.: 02/81-74-581 или на e-mail: Desislava.Gulenova@bds-bg.org