Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиБДС 11942:1990

БДС 11942:1990
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 24
Публикуван: 1990
Цена: 49.20 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Издания и аудиовизуални материали. Основни видове. Термини и определения

Заглавие на английски

Editions and audio-visual materials. Basic kinds. Terms and definitions.

Област на действие на български

Стандартът се отнася за термините и определенията на основните видове издания и аудио-визуалните материали в издателското дело, статистиката и информационната дейност и в обучението на специалисти в тези области. Стандартът не се отнася за части от издания (глави, статии), за нетиражирани документи (ръкописни, включително машинописни екземпляри), за издания, отнасящи се към различни видове литература (по отрасъл, група, жанр), за печатни произведения, които не представляват акциденция (етикети, формуляри, опаковки и други.)

Област на действие на английски

Няма въведена информация

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС 11942:1990 заменя и отменя БДС 11942:1974 на 1990-01-01