Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Отоплителните системи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеБДС EN 1090-1:2009+A1:2012

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN 1090-1:2009+A1:2012
БДС EN 1090-1:2009+A1:2012
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 46
Публикуван: 2012-09-20
Свързани международни стандарти

EN 1090-1:2009+A1:2011
CEN/TC 135
Цена: 90.70 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 1: Изисквания за оценяване на съответствието на конструктивни компоненти

Заглавие на английски

Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components

Област на действие на български

Този европейски стандарт определя изисквания за оценяване на съответствието на експлоатационните характеристики на конструктивни елементи от стомана и алуминиеви сплави, както и принадлежности към тях, пуснати на пазара като строителни продукти. Оценяването на съответствието обхваща характеристиките при производство и, когато е необходимо, проектните характеристики на конструкцията. Този европейски стандарт обхваща също оценяване на съответствието на стоманени елементи, използвани в комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Елементите могат да се използват директно, или в строителни конструкции, или под формата на принадлежности. Този европейски стандарт се прилага за серийни и несерийни конструктивни елементи, включително принадлежности към тях. Елементите може да са направени от продукти, получени чрез горещо валцуване, студено формуване или от продукти, получени по други технологии. Те могат да са произведени от секции/профили с различни форми, равнинни продукти (плочи, листове, ленти), пръти, отливки, изковки, направени от стомана и алуминий, защитени или незащитени от корозия чрез покритие или друга обработка на повърхността, например анодиране на алуминий. Този европейски стандарт обхваща конструктивни студеноформувани и равнинни елементи, определени в EN 1993-1-3 и EN 1999-1-4. Този европейски стандарт не обхваща оценяване на съответствието на елементи за окачени тавани, релси или траверси за железопътни системи. Забележка: За главни носещи стоманени и алуминиеви елементи са разработени конкретни спецификации и други изисквания. Тези спецификации може да бъдат издадени като EN, или като точки в EN. Един пример е даден в EN 13084-7 за стоманени комини с единични стени и стоманени димоотводи. Такива конкретни спецификации ще имат предимство в случай на несъответствие с изискванията на този европейски стандарт.

Област на действие на английски

This European Standard specifies requirements for conformity assessment of performance characteristics for structural steel and aluminium components as well as for kits placed on the market as construction products. The conformity assessment covers the manufacturing characteristics, and where appropriate the structural design characteristics. This European Standard covers also the conformity assessment of steel components used in composite steel and concrete structures. The components can be used directly or in construction works or as structural components in the form of kits. This European Standard applies to series and non-series structural components including kits. The components can be made of hot rolled or cold formed constituent products or constituent products produced with other technologies. They may be produced of sections/profiles with various shapes, flat products (plates, sheet, strip), bars, castings, forgings made of steel and aluminium materials, unprotected or protected against corrosion by coating or other surface treatment, e.g. anodising of aluminium. This European Standard covers structural cold formed members and sheeting as defined in EN 1993-1-3 and EN 1999-1-4. This European Standard does not cover conformity assessment of components for suspended ceilings, rails or sleepers for use in railway systems. NOTE For certain steel and aluminium components, particular specifications for performance and other requirements have been developed. The particular specifications may be issued as an EN or as Clauses within an EN. An example is given in EN 13084-7 for single wall steel chimneys and steel liners. Such particular specifications will take precedence in case of non-compliance with the requirements of this European Standard.

Технически комитет

ICS

Директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 1090-1:2009+A1:2012 заменя и отменя БДС EN 1090-1:2009 на 2012-02-17

Забележка

Презумцията за съответствие влиза в сила от 01.09.2012.

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2009-08-21 
44 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 1: Изисквания за оценяване на съответствието на конструктивни компоненти
Български
Отменен 
2011-10-17 
46 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 1: Изисквания за оценяване на съответствието на конструктивни компоненти
Английски
Действащ 
2012-02-17 
45 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 1: Изисквания за оценяване на съответствието на конструктивни компоненти
Български
Действащ 
2013-06-14 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 1: Изисквания за оценяване на съответствието на конструктивни компоненти. Национално приложение (NА)
Английски
Отменен 
2008-11-28 
205 
272.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 2: Технически изисквания за стоманени конструкции
Български
Отменен 
2011-10-17 
210 
272.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 2: Технически изисквания за стоманени конструкции
Английски
Отменен 
2011-10-17 
211 
311.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 2: Технически изисквания за стоманени конструкции
Английски
Действащ 
2018-11-14 
206 
272.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 2: Технически изисквания за стоманени конструкции
Английски
Отменен 
2008-11-28 
115 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 3: Технически изисквания за конструкции от алуминиеви сплави
Английски
Действащ 
2019-06-17 
129 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 3: Технически изисквания за конструкции от алуминиеви сплави
Английски
Действащ 
2018-09-18 
93 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 4: Технически изисквания за студеноформувани стоманени елементи и конструкции, прилагани за покриви, тавани, подове и стени
Английски
Действащ 
2017-08-17 
63 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 5: Технически изисквания за студено формувани алуминиеви елементи и конструкции, прилагани за покриви, тавани, подове и стени