Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоБДС EN 1822-1:2010

БДС EN 1822-1:2010
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 22
Публикуван: 2012-08-15
Свързани международни стандарти

EN 1822-1:2009
CEN/TC 195
Цена: 42.80 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Високоефективни въздушни филтри (EPA, HEPA и ULPA). Част 1: Класификация, изпитване на характеристиките и маркировка

Заглавие на английски

High efficiency air filters (EPA, HEPA and ULPA) - Part 1: Classification, performance testing, marking

Област на действие на български

Този европейски стандарт се прилага за ефективни въздушни филтри (ЕРА), високоефективни въздушни филтри (НЕРА) и ултра-ниско пропускащи въздушни филтри (ULPA), използвани в областта на вентилацията и климатизацията и за технологични процеси, като напр., за приложения в чисти помещения или във фармацевтичната промишленост. Той определя процедура за определяне на ефективността на основата на метод за броене на частици, използващ течен (или като алтернатива - твърд) аерозол за изпитване и позволява стандартизирана класификация на тези филтри в зависимост от тяхната ефективност, както обща, така и локална.

Област на действие на английски

This European Standard applies to high efficiency particulate and ultra low penetration air filters (EPA, HEPA and ULPA) used in the field of ventilation and air conditioning and for technical processes, e.g. for applications in clean room technology or pharmaceutical industry. It establishes a procedure for the determination of the efficiency on the basis of a particle counting method using a liquid (or alternatively a solid) test aerosol, and allows a standardized classification of these filters in terms of their efficiency, both local and integral efficiency.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 1822-1:2019 заменя и отменя БДС EN 1822-1:2010 на 2019-07-15
БДС EN 1822-1:2010 заменя и отменя БДС EN 1822-1:2000 на 2010-05-21

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2000-09-01 
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Високоефективни въздушни филтри. Част 1: Изисквания, изпитване и маркировка
Английски
Отменен 
2010-05-21 
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Високоефективни въздушни филтри (EPA, HEPA и ULPA). Част 1: Класификация, изпитване на характеристиките и маркировка
Английски
Действащ 
2019-07-15 
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Високоефективни въздушни филтри (EPA, HEPA и ULPA). Част 1: Класификация, изпитване на характеристиките, маркировка
Английски
Отменен 
2000-09-01 
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Високоефективни въздушни филтри. Част 2: Производство на аерозоли, съоръжения за измерване и статистическо броене на частиците
Английски
Отменен 
2010-05-21 
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Високоефективни въздушни филтри (EPA, HEPA и ULPA). Част 2: Производство на аерозоли, апаратура за измерване и статистическо броене на частиците
Български
Отменен 
2012-08-15 
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Високоефективни въздушни филтри (EPA, HEPA и ULPA). Част 2: Производство на аерозоли, апаратура за измерване и статистическо броене на частиците
Английски
Отменен 
2000-09-01 
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Високоефективни въздушни филтри. Част 3: Изпитване за определяне на филтрираща характеристика на филтриращи материали
Английски
Отменен 
2010-05-21 
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Високоефективни въздушни филтри (EPA, HEPA и ULPA). Част 3: Изпитване на плосък лист филтърна материя
Български
Отменен 
2012-08-15 
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Високоефективни въздушни филтри (EPA, HEPA и ULPA). Част 3: Изпитване на плосък лист филтърна материя
Английски
Отменен 
2002-07-06 
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Високоефективни въздушни филтри за частици (HEPA и ULRA). Част 4: Определяне на пропускането на филтърен елемент (метод на сканиране)
Английски
Отменен 
2010-05-21 
44 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Високоефективни въздушни филтри (EPA, HEPA и ULPA). Част 4: Определяне на пропускането на филтърен елемент (метод на сканирането)
Български
Отменен 
2012-08-15 
43 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Високоефективни въздушни филтри (EPA, HEPA и ULPA). Част 4: Определяне на пропускането на филтърен елемент (метод на сканирането)
Английски
Отменен 
2002-07-06 
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Високоефективни въздушни филтри за частици (HEPA и ULRA). Част 5: Определяне на ефективността на филтърен елемент
Английски
Отменен 
2010-05-21 
30 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Високоефективни въздушни филтри (EPA, HEPA и ULPA). Част 5: Определяне на ефективността на филтърните елементи
Български
Отменен 
2012-08-15 
29 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Високоефективни въздушни филтри (EPA, HEPA и ULPA). Част 5: Определяне на ефективността на филтърните елементи