Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиБДС EN 934-2:2009+A1:2012

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN 934-2:2009+A1:2012
БДС EN 934-2:2009+A1:2012
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 26
Публикуван: 2012-07-17
Свързани международни стандарти

EN 934-2:2009+A1:2012
CEN/TC 104
Цена: 49.20 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2: Химични добавки за бетон. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране

Заглавие на английски

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling

Област на действие на български

Този европейски стандарт се отнася за определенията и изискванията за химични добавки, използвани за бетон. Той се отнася за химични добавки за неармиран, армиран и предварително напрегнат бетон, който се приготвя на мястото на полагането, за готова бетонна смес и за бетон за готови елементи. Изискванията към характеристиките на химичните добавки в този стандарт се прилагат към бетон с обикновена консистенция. Те могат да не бъдат приложими за химични добавки, предназначени за други видове бетон, такива като полусухи и земновлажни смеси. Предписанията, отнасящи се за практическото приложение на химични добавки при производството на бетон т.е. изискванията, отнасящи се за състава, смесването, полагането, отлежаването и т.н. на бетон, съдържащ химични добавки не са включени в този стандарт.

Област на действие на английски

This European Standard specifies definitions and requirements for admixtures for use in concrete. It covers admixtures for plain, reinforced and prestressed concrete which are used in site mixed, ready mixed concrete and precast concrete. The performance requirements in this standard apply to admixtures used in concrete of normal consistence. They may not be applicable to admixtures intended for other types of concrete such as semi dry and earth moist mixes. Provisions governing the practical application of admixtures in the production of concrete, i.e. requirements concerning composition, mixing, placing, curing etc. of concrete containing admixtures are not part of this standard.

Технически комитет

ICS

Директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 934-2:2009+A1:2012 заменя и отменя БДС EN 934-2:2009 на 2012-07-17

Забележка

Презумцията за съответствие влиза в сила от 01.03.2013

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2008-05-22 
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 1: Общи изисквания
Български
Действащ 
2010-06-17 
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 1: Общи изисквания
Български
Отменен 
2000-11-06 
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2: Химични добавки за бетон. Определения и изисквания
Български
Отменен 
2003-05-10 
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2: Химични добавки за бетон. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране
Английски
Отменен 
2006-08-10 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2: Химични добавки за бетон. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране
Английски
Отменен 
2006-08-10 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 4: Химични добавки за инжекционен разтвор за канали за напрягаща армировка. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране
Английски
Отменен 
2009-07-10 
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2: Химични добавки за бетон. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране
Български
Отменен 
2010-07-15 
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2: Химични добавки за бетон. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране
Български
Действащ 
2017-08-17 
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2: Химични добавки за бетон. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране
Български
Действащ 
2013-06-14 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2: Химични добавки за бетон. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране. Национално приложение (NА)
Английски
Отменен 
2006-08-10 
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 3: Химични добавки за разтвор. Определения, изисквания, съответствие, маркировка и етикетиране
Английски
Отменен 
2006-08-10 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 3: Химични добавки за разтвор. Определения, изисквания, съответствие, маркировка и етикетиране
Английски
Отменен 
2009-10-30 
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 3: Химични добавки за разтвор за зидария. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране
Български
Отменен 
2010-07-15 
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 3: Химични добавки за разтвор за зидария. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране
Английски
Действащ 
2012-08-15 
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 3: Химични добавки за строителен разтвор за зидария. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране
Български
Действащ 
2017-08-17 
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 3: Химични добавки за строителен разтвор за зидария. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране
Български
Действащ 
2015-03-19 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 3: Химични добавки за разтвор за зидария. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране. Национално приложение (NA)
Български
Отменен 
2003-05-10 
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 4: Химични добавки за инжекционен разтвор за канали за напрягаща армировка. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране
Английски
Отменен 
2006-08-10 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 4: Химични добавки за инжекционен разтвор за канали за напрягаща армировка. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране
Английски
Действащ 
2009-07-10 
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 4: Химични добавки за инжекционен разтвор за канали за напрягаща армировка. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране
Български
Действащ 
2010-07-15 
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 4: Химични добавки за инжекционен разтвор за канали за напрягаща армировка. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране
Български
Действащ 
2015-03-19 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 4: Химични добавки за инжекционен разтвор за канали за напрягаща армировка. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране. Национално приложение (NA)
Английски
Действащ 
2008-03-28 
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 5: Химични добавки за торкретбетон. Определения, изисквания, съответствие, маркировка и етикетиране
Български
Действащ 
2011-07-19 
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 5: Химични добавки за торкретбетон. Определения, изисквания, съответствие, маркировка и етикетиране
Български
Действащ 
2013-06-14 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 5: Химични добавки за торкретбетон. Определения, изисквания, съответствие, маркировка и етикетиране. Национално приложение (NА)
Български
Отменен 
2003-05-10 
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 6: Вземане на проби, управление и оценяване на съответствието
Английски
Отменен 
2006-09-25 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 6: Вземане на проби, управление и оценяване на съответствието
Английски
Действащ 
2019-08-15 
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 6: Вземане на проби, оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели