Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиБДС ISO 26000:2012

БДС ISO 26000:2012
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 141
Публикуван: 2012-03-16
Свързани международни стандарти

ISO 26000:2010
ISO/TMBG
Цена: 194.40 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Указания за социална отговорност

Заглавие на английски

Guidance on social responsibility

Област на действие на български

Този международен стандарт предоставя указания за основните принципи на социалната отговорност, за идентификацията им и за диалога със заинтересованите страни, за основните въпроси и областта на действие по отношение на социалната отговорност (виж таблица 2) и за начините на приемане на социално отговорно поведение в организацията (виж фигура 1). Този международен стандарт подчертава важността на резултатите и подобряване на постиженията по отношение на социалната отговорност. Този международен стандарт е разработен, за да бъде от полза за всички видове организации в частния, обществения и нестопанския сектор, независимо от тяхната големина и дали работят в развити или в развиващи се страни. Макар че не всички части на този международен стандарт ще бъдат от еднаква полза за всички видове организации, основните теми засягат всяка организация. Всички основни теми съдържат поредица въпроси и се отнасят до всички организации, за които е подходящо и важно да определят своята индивидуална отговорност чрез свои собствени анализи и чрез диалог със заинтересованите страни.

Област на действие на английски

This International Standard provides guidance on the underlying principles of social responsibility, recognizing social responsibility and engaging stakeholders, the core subjects and issues pertaining to social responsibility (see Table 2) and on ways to integrate socially responsible behaviour into the organization (see Figure 1). This International Standard emphasizes the importance of results and improvements in performance on social responsibility. This International Standard is intended to be useful to all types of organizations in the private, public and nonprofit sectors, whether large or small, and whether operating in developed or developing countries. While not all parts of this International Standard will be of equal use to all types of organizations, all core subjects are relevant to every organization. All core subjects comprise a number of issues, and it is an individual organization's responsibility to identify which issues are relevant and significant for the organization to address, through its own considerations and through dialogue with stakeholders.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти