Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиБДС ISO 3297:2010

БДС ISO 3297:2010
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 25
Публикуван: 2010-04-21
Свързани международни стандарти

ISO 3297:2007
ISO/TC 46/SC 9
Цена: 49.20 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Информация и документация. Международен стандартен номер за продължаващи издания (ISSN)

Заглавие на английски

Information and documentation - International standard serial number (ISSN)

Област на действие на български

Този международен стандарт определя и подпомага употребата на стандартен код (ISSN) за уникалната идентификация на периодични издания и други продължаващи ресурси. Всеки Международен стандартен номер за продължаващи издания (ISSN) е уникален идентификатор за определено периодично издание или друг продължаващ ресурс в определена форма. Този стандарт описва и механизъм, “свързващият ISSN (ISSN-L)”, който способства за събирането или свързването на версиите на един и същ продължаващ ресурс на различни носители. ISSN са приложими за периодични издания и други продължаващи ресурси, които са публикувани в миналото, излизат текущо или ще се издават или произвеждат в недалечно бъдеще, независимо от носителя, върху който са публикувани или произведени. Отделни монографии, звукозаписи и видеозаписи, нотни публикации, аудиовизуални и музикални произведения имат собствени системи за номерация и не са специално упоменати в този международен стандарт. Когато са част от продължаващ ресурс, такива обекти могат да носят ISSN в допълнение към собствените им стандартни номера. По-подробно оперативно упътване е предоставено в Ръководството за ISSN, което може да се получи от Регистрационния орган за този Международен стандарт (виж Точка 11).

Област на действие на английски

This International Standard defines and promotes the use of a standard code (ISSN) for the unique identification of serials and other continuing resources. Each International Standard Serial Number (ISSN) is a unique identifier for a specific serial or other continuing resource in a defined medium. This International Standard also describes a mechanism, the “linking ISSN (ISSN-L),” that provides for collocation or linking among the different media versions of the same continuing resource. ISSN are applicable to serials and to other continuing resources, whether past, present or to be published or produced in the foreseeable future, whatever the medium of publication or production. Individual monographs, sound and video recordings, printed music publications, audiovisual works and musical works have their own numbering systems and are not specifically mentioned in this International Standard. Such items may carry an ISSN in addition to their own standard numbers when they are part of a continuing resource. More detailed operational guidance is provided in the ISSN Manual available from the Registration Authority for this International Standard (see Clause 11).

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС ISO 3297:2018 заменя и отменя БДС ISO 3297:2010 на 2018-01-15
БДС ISO 3297:2010 заменя и отменя БДС ISO 3297:2002 на 2010-04-21

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
2002-06-09 
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Информация и документация. Международен стандартен номер за продължаващи издания (ISSN)
Английски
Действащ 
2018-01-15 
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Информация и документация. Международен стандартен номер на продължаващи издания (ISSN) (ISO 3297:2017)