Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”БДС EN 15004-1:2009

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN 15004-1:2009
БДС EN 15004-1:2009
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 112
Публикуван: 2009-11-30
Свързани международни стандарти

EN 15004-1:2008
CEN/TC 191
Цена: 178.80 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 1: Проектиране, монтиране и поддържане (ISO 14520-1:2006, с промени)

Заглавие на английски

Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 1: Design, installation and maintenance (ISO 14520-1:2006, modified)

Област на действие на български

Този документ определя изискванията и дава препоръки за проектирането, монтирането, изпитването, поддържането и безопасността на газови пожарогасителни инсталации в сгради, предприятия или други обекти и характеристиките за различните гасителни вещества и видовете пожар, за които те са подходящи. Тя обхваща инсталации за обемно гасене, отнасящи се главно за сгради, предприятия или други специфични приложения, използвайки непровеждащи електричество газообразни гасителни вещества, които не дават остатък след разпръскване и за които има на разположение достатъчно данни, позволяващи утвърждаване на експлоатационните характеристики и характеристиките за безопасност от съответните независими органи. Този документ не е приложим за потискане на експлозии. Този документ не е предназначен да бъде указание за одобряване на изброените гасителни вещества от съответните упълномощени органи, доколкото и други гасителни вещества могат да бъдат еднакво приемливи. СО2 не е включен, тъй като за него се отнася друг международен стандарт. Този документ е приложим за гасителните вещества, посочени в таблица 1. Тя е основна и се използва заедно с различните части на EN 15004 за съответните гасителни вещества, както са цитирани в таблица 1.

Област на действие на английски

This document specifies requirements and gives recommendations for the design, installation, testing, maintenance and safety of gaseous fire fighting systems in buildings, plants or other structures, and the characteristics of the various extinguishants and types of fire for which they are a suitable extinguishing medium. It covers total flooding systems primarily related to buildings, plants and other specific applications, utilizing electrically non-conducting gaseous fire extinguishants that do not leave a residue after discharge and for which there are sufficient data currently available to enable validation of performance and safety characteristics by an appropriate independent authority. This document is not applicable to explosion suppression. This document is not intended to indicate approval of the extinguishants listed therein by the appropriate authorities, as other extinguishants may be equally acceptable. CO2 is not included as it is covered by other International Standards. This document is applicable to the extinguishants listed in Table 1. It is intended to be used in conjunction with the separate parts of EN 15004 for specific extinguishants, as cited in Table 1.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 15004-1:2019 заменя и отменя БДС EN 15004-1:2009 на 2019-08-15
БДС EN 15004-1:2009 заменя и отменя БДС ISO 14520-1:2008 на 2009-10-30

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2009-03-27 
104 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 1: Проектиране, монтиране и поддържане (ISO 14520-1:2006, с промени)
Английски
Действащ 
2019-08-15 
118 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 1: Проектиране, монтиране и поддръжка (ISO 14520-1:2015, с промени)
Английски
Отменен 
2009-03-27 
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 10: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество IG-541 (ISO 14520-15:2005 с промени)
Български
Отменен 
2009-11-30 
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 10: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество IG-541 (ISO 14520-15:2005 с промени)
Английски
Действащ 
2018-05-17 
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 10: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество IG-541 (ISO 14520-15:2015, с промени)
Български
Действащ 
2019-08-15 
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 10: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество IG-541 (ISO 14520-15:2015, с промени)
Английски
Действащ 
2009-03-27 
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 2: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество FK-5-1-12 (ISO 14520-5:2006, с промени)
Български
Действащ 
2013-07-15 
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 2: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество FK-5-1-12 (ISO 14520-5:2006, с промени)
Английски
Действащ 
2009-03-27 
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 3: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество HCFC, смес A (ISO 14520-6:2006, с промени)
Български
Действащ 
2013-07-15 
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 3: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество HCFC, смес A (ISO 14520-6:2006, с промени)
Английски
Действащ 
2009-03-27 
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 4: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество HFC 125 (ISO 14520-8:2006, с промени)
Български
Действащ 
2013-07-15 
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 4: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество HFC 125 (ISO 14520-8:2006, с промени)
Английски
Действащ 
2009-03-27 
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 5: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество HFC 227ea (ISO 14520-9:2006, с промени)
Български
Действащ 
2013-07-15 
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 5: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество HFC 227ea (ISO 14520-9:2006, с промени)
Английски
Действащ 
2009-03-27 
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 6: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество HFC 23 (ISO 14520-10:2005, с промени)
Български
Действащ 
2013-07-15 
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 6: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество HFC 23 (ISO 14520-10:2005, с промени)
Английски
Отменен 
2009-03-27 
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 7: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество IG-01 (ISO 14520-12:2005 с промени)
Български
Отменен 
2009-11-30 
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 7: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество IG-01 (ISO 14520-12:2005 с промени)
Английски
Действащ 
2018-05-17 
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 7: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество IG-01 (ISO 14520-12:2015, с промени)
Български
Действащ 
2019-08-15 
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 7: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество IG-01 (ISO 14520-12:2015, с промени)
Английски
Отменен 
2009-03-27 
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 8: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество IG-100 (ISO 14520-13:2005, с промени)
Български
Отменен 
2009-11-30 
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 8: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество IG-100 (ISO 14520-13:2005, с промени)
Английски
Действащ 
2018-05-17 
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 8: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество IG-100 (ISO 14520-13:2015, с промени)
Български
Действащ 
2019-08-15 
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 8: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество IG-100 (ISO 14520-13:2015, с промени)
Английски
Отменен 
2009-03-27 
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 9: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество IG-55 (ISO 14520-14:2005 с промени)
Български
Отменен 
2009-11-30 
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 9: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество IG-55 (ISO 14520-14:2005 с промени)
Английски
Действащ 
2018-05-17 
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 9: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество IG-55 (ISO 14520-14:2015, с промени)
Български
Действащ 
2019-08-15 
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 9: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество IG-55 (ISO 14520-14:2015, с промени)