Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПБДС EN 12416-2:2001+A1:2008

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN 12416-2:2001+A1:2008
БДС EN 12416-2:2001+A1:2008
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 34
Публикуван: 2008-07-25
Свързани международни стандарти

EN 12416-2:2001+A1:2007
CEN/TC 191
Цена: 66.10 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 2: Проектиране, изграждане и поддържане

Заглавие на английски

Fixed firefighting systems - Powder systems - Part 2: Design, construction and maintenance

Област на действие на български

Този документ определя изисквания и дава препоръки за проектиране, изработване и поддържане на стационарни пожарогасителни инсталации, които изпускат прах от резервоар или от централно групирани резервоари през дюзи посредством изтласкващ газ в съответствие с EN 12416-1 и съответната част на EN 54, където се изисква. Този европейски стандарт обхваща инсталации, които са подходящи за обща употреба в сгради и други строителни конструкции, както и при опасности на открито. Този стандарт не разглежда инсталации с резервоари, които са под постоянно налягане и предварително проектирани инсталации, за количество на гасителните вещества до 150 kg, шлангови линии за прах и инсталации с лафетни струйници, нито зони с риск от експлозия, от земетресение, извънредни условия на околната среда, например на кораби, в крайбрежни зони, в минни или на самолети.

Област на действие на английски

This European Standard specifies requirements and gives recommendations for the design, construction and maintenance of kits covering components of powder fire extinguishing systems which discharge powder from a container, or centrally grouped containers, through nozzles by means of expellant gas in accordance with EN 12416-1:2001 and the relevant part of EN 54 where required. This European standard covers systems which are suitable for general use in buildings and other construction works as well as outdoor hazards. This standard does not cover stored pressure systems or pre-engineered systems up to 150 kg of the extinguishing media quantity, powder hose lines and monitor systems, nor areas with a risk of explosion, earthquake zones or extreme environmental conditions e.g. marine, offshore, mining or aircraft. This European standard does not apply to systems where there is a risk of class "D" fires according to EN 2.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 12416-2:2001+A1:2008 заменя и отменя БДС EN 12416-2:2002 на 2008-04-30

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2008-03-28 
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 1: Изисквания и методи за изпитване на съставни части
Български
Действащ 
2008-07-25 
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 1: Изисквания и методи за изпитване на съставни части
Английски
Отменен 
2002-08-04 
29 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 1: Изисквания и методи за изпитване за съставните части
Английски
Отменен 
2005-12-29 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 1: Изисквания и методи за изпитване за съставните части
Английски
Действащ 
2008-03-28 
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 2: Проектиране, изграждане и поддържане
Английски
Отменен 
2002-08-04 
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 2: Проектиране, изработване и поддържане