Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиБДС EN 124:2003

БДС EN 124:2003
Статус: Отменен
Език: Английски
Страници: 37
Публикуван: 2003-12-22
Свързани международни стандарти

EN 124:1994
CEN/TC 165
Цена: 72.60 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Покрития за водоприемници, сифони и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони. Изисквания при проектиране, изпитване на типа, маркировка, управление на качеството

Заглавие на английски

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Design requirements, type testing, marking, quality control

Област на действие на български

Този стандарт се прилага за покрития за водоприемници и ревизиони шахти със светъл отвор до 1000 mm включително, за монтиране в зони, предназначени за пешеходно и/или транспортно движение. Този стандарт не се прилага за капаци за улични хидранти и за подови и покривни водоприемници и сифони, които са специфицирани в prEN 1253. Целта на този стандарт е да установи термините и определенията, класовете, материалите, изискванията при проектиране и изпитване, маркировката и управлението на качеството на покритията за водоприемници и ревизионни шахти.

Област на действие на английски

This standard applies to gully tops and manhole tops with a clear opening up to and including 1000 mm. for installation within areas subjected to pedestrian and/or vehicular traffic. This standard does not apply to surface boxes nor to floor and roof gullies in buildings which are specified in EN XXX. The purpose of this standard is to establish definitions, classes, materials, design and testing requirements, marking and quality control of gully tops and manhole tops.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 124-1:2015 заменя и отменя БДС EN 124:2003 на 2015-10-15 Заедно с БДС EN 124-2:2015, БДС EN 124-3:2015, БДС EN 124-4:2015, БДС EN 124-5:2015 и БДС EN 124-6:2015 този стандарт заменя и отменя БДС EN 124:2003.
БДС EN 124-6:2015 заменя и отменя БДС EN 124:2003 на 2015-10-15 Заедно с БДС EN 124-1:2015, БДС EN 124-2:2015, БДС EN 124-3:2015, БДС EN 124-4:2015 и БДС EN 124-5:2015 този стандарт заменя и отменя БДС EN 124:2003.
БДС EN 124-5:2015 заменя и отменя БДС EN 124:2003 на 2015-10-15 Заедно с БДС EN 124-1:2015, БДС EN 124-2:2015, БДС EN 124-3:2015, БДС EN 124-4:2015 и БДС EN 124-6:2015 този стандарт заменя и отменя БДС EN 124:2003.
БДС EN 124-3:2015 заменя и отменя БДС EN 124:2003 на 2015-10-15 Заедно с БДС EN 124-1:2015, БДС EN 124-2:2015, БДС EN 124-4:2015, БДС EN 124-5:2015 и БДС EN 124-6:2015 този стандарт заменя и отменя БДС EN 124:2003.
БДС EN 124-2:2015 заменя и отменя БДС EN 124:2003 на 2015-10-15 Заедно с БДС EN 124-1:2015, БДС EN 124-3:2015, БДС EN 124-4:2015, БДС EN 124-5:2015 и БДС EN 124-6:2015 този стандарт заменя и отменя БДС EN 124:2003.
БДС EN 124-4:2015 заменя и отменя БДС EN 124:2003 на 2015-10-15 Заедно с БДС EN 124-1:2015, БДС EN 124-2:2015, БДС EN 124-3:2015, БДС EN 124-5:2015 и БДС EN 124-6:2015 този стандарт заменя и отменя БДС EN 124:2003.
БДС EN 124:2003 заменя и отменя БДС 1623:1975 на 2011-02-17
БДС EN 124:2003 заменя и отменя БДС 1660:1970 на 2010-07-15

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
2007-05-30 
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Покрития за водоприемници, сифони и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони. Изисквания при проектиране, изпитване на типа, маркировка, управление на качеството
Английски
Действащ 
2015-10-15 
47 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Покрития за водоприемници и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони. Част 1: Определения, класификация, общи принципи за проектиране, изисквания към експлоатационните показатели и методи за изпитване
Български
Действащ 
2017-03-16 
44 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Покрития за водоприемници и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони. Част 1: Определения, класификация, общи принципи за проектиране, изисквания към експлоатационните показатели и методи за изпитване
Английски
Действащ 
2015-10-15 
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Покрития за водоприемници и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони. Част 2: Покрития за водоприемници и ревизионни шахти, изработени от чугун
Български
Действащ 
2017-10-17 
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Покрития за водоприемници и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони. Част 2: Покрития за водоприемници и ревизионни шахти, изработени от чугун
Английски
Действащ 
2015-10-15 
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Покрития за водоприемници и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони. Част 3: Покрития за водоприемници и ревизионни шахти, изработени от стомана или алуминиеви сплави
Български
Действащ 
2017-10-17 
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Покрития за водоприемници и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони. Част 3: Покрития за водоприемници и ревизионни шахти, изработени от стомана или алуминиеви сплави
Английски
Действащ 
2015-10-15 
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Покрития за водоприемници и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони. Част 4: Покрития за водоприемници и ревизионни шахти, изработени от стоманобетон
Английски
Действащ 
2015-10-15 
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Покрития за водоприемници и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони. Част 5: Покрития за водоприемници и ревизионни шахти, изработени от композити
Английски
Действащ 
2015-10-15 
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Покрития за водоприемници и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони. Част 6: Покрития за водоприемници и ревизионни шахти, изработени от полипропилен (РР), полиетилен (PE) или непластифициран поливинилхлорид (PVC-U)