Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение за създаване на нов технически комитет на ISO Дезоксиданти и сушители

Централният секретариат на ISO получи предложение от Държавната администрация за пазарно регулиране на Народна република Китай - SAMR (China’s State Administration for Market Regulation), част от Администрацията за стандартизация на Китай – SAC (Standardization Administration of China) за създаване на нов технически комитет в областта на дезоксиданти и сушители. SAC е готов да поеме секретариата на новия технически комитет.

Обхват: Стандартизация в областта на дезоксидантите и сушителите, включително терминология, категории, спецификации, контрол и управление на производствените процеси, и методи за изпитване за целите на контрол на качеството и безопасността.

Цел и обосновка на предложението
Сушителите и дезоксидантите са продукти, които се използват за защита на храни, електрически продукти, текстилни, художествени и кожени изделия. Производството на сушители и дезоксиданти постепенно се увеличава. Качеството и безопасността на продуктите са свързани с имиджа на дадена държава, нейното икономическо развитие и физическото, и психическо здраве на хората. В наши дни, всички видове пакетирани продукти, които са склонни към абсорбиране на влага и окисление, изискват предпазване от тези въздействия, като за целта се използват дезоксиданти и сушители, за да се предотврати влошаването на качеството на основния продукт, чрез намаляване на влажността или кислорода при опаковането му. Следователно, качеството на дезоксидантите и сушителите е много важно.

С разширяването на категориите продукти и прилагането на сушители и дезоксиданти, създаването на международни стандарти ще благоприятства за премахването на техническите бариери в международната търговия и насърчаването на либерализацията на свободната търговия. Ето защо, спешно е необходимо да се въведат разпоредби за контрол на дезоксидантите и сушителите за различните им приложения от гледна точка на международната стандартизация, за насърчаване на пазарната конкуренция и развитието на търговията.

Предложение за първоначална работна програма
Първоначалната включва стандарти за дезоксиданти и сушители в следните направления:
• терминология, класификация на продуктите и общи изисквания;
• контрол и управление на производствените процеси за дезоксиданти и сушители;
• гранични стойности и методи за изпитване на коефициентите за качество и безопасност на дезоксидантите и сушителите.

Потенциални заинтересовани страни
Промишленост, правителство, клиенти, доставчици, изпълнители, потребители, академични институции, агенции за контрол и търговски асоциации.

При проявен национален интерес България може да подкрепи създаването на този технически. При одобряване на предложението от националните органи за стандартизация - членове на ISO, БИС може да участва в работата на новосъздадения комитет като активен член или като наблюдател.

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 30.05.2021 г. на електронната поща на Силвия Самичкова: silvia.samichkova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 569.

Оригиналът на предложението може да намерите тук: