Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Продажба на стандарти

БИС има изключителното право да издава, възпроизвежда, разпространява и продава българските стандарти и българските стандартизационни документи.

Семинари и обучения

Нашите обучения се провеждат от най-добрите експерти по стандартизация в България, които участват в разработването, приемането и прилагането на международни, европейски и национални стандарти.

Проекти и стандарти

Стандартите се разработват и публикуват в интерес на обществото и представляват мощно средство за информация и взаимно разбиране между партньори.

Новини и събития

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет:

Националният орган за стандартизация на Франция (AFNOR) прави предложение за създаване на нов технически комитет на CEN: Здравеопазване на животните (Animal Health).

още

Колекция от стандарти „Управление на човешките ресурси – стандарти за устойчивост и развитие на човешкия капитал в организациите”

още

Обществено допитване за проект на национален стандарт

от обхвата на БИС/ТК 32 „Селскостопански и хранителни продукти”

още

Безопасна работа по време на пандемията COVID-19

Уебинар на тема: „Безопасна работа по време на пандемията COVID-19 (ISO 45001:2018, ISO/PAS 45005:2020)”

още

Предложение на ISO/COPOLCO за разработване на нова работна тема

Указания към организациите за повишаване на разбирането от потребителите на предлаганите онлайн „Ред и условия на договора“

още

Уебинари и обучения

В условията на кризата, предизвикана от Ковид 19, Българският институт за стандартизация продължава да е полезен за своите членове и клиенти.

още

Официален бюлетин

Абонирай се за официален бюлетин на БИС, в който се публикува ежемесечно информация за стандарти и стандартизационни документи както и друга полезна информация

Standards + Innovation

Открийте как стандартизацията може да подпомогне растежа на иновациите и научните изследвания.

Проекти на български стандарти за обществено допитване

Целта на общественото допитване е да предостави на всички заинтересовани страни еднаква възможност да представят коментари и забележки по проектите на стандартите. Продължителността на общественото допитване е 60 дни, считано от началната му дата или, когато причините, свързани с безопасност, здраве и околна среда го изискват, може да бъде по-кратко, но не по-малко от 30 дни. Пълният текст на проектите на стандартите, може да бъде закупен или прочетен в Бизнес-информационния център на БИС, а общата информация за всеки проект на стандарт (заглавието, обекта и областта на приложение и т.н.) е достъпна на нашия уебсайт. Можете да изпратите вашите коментари и забележки по проекта на български стандарт, който ви интересува, на секретаря на съответния БИС/ТК.

Пиперки печени белени стерилизирани

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-32 още

Експлозивни атмосфери. Част 11: Защита на съоръжения чрез собствена безопасност, вид "i"

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-38 още

Роботи и роботизирани устройства. Изисквания за безопасност на промишлени роботи. Част 2: Системи роботи и интегриране

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-52 още

Акустика. Аудиометрични методи за изпитване. Част 3: Аудиометрия на речта

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-82 още

Железопътна техника. Стационарни инсталации. Електрическа безопасност, заземяване и обратна верига. Част 1: Предписания за защита срещу поражение от електрически ток

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-70 още

Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-061: Специфични изисквания за лабораторни атомни спектрометри с термична атомизация и йонизация

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-0/ПС-19 още

Eднократни потребителски опаковки. Кофички, термоформовани от пластмаси, предназначени за контакт с храни. Изисквания

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-81 още

Стандартно представяне на местоположението на географска точка чрез координати (ISO/DIS 6709:2020)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-0/ПС-1 още

Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 5-1: Изисквания за безопасност. Изисквания за електрическа, термична и енергийна безопасност

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-0/ПС-20 още

Туризъм и свързаните с него услуги. Принципи и терминология за устойчив туризъм (ISO/DIS 23405:2021)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-89 още