Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиБългарският институт за стандартизация (БИС) е националният орган за стандартизация в Република България.
БИС е обществено-правна организация, в която членуват всички заинтересовани от дейността по стандартизация фирми, организации и институции.
  • Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качеството
  • „Абонамент за актуалност на български стандарти”
  • Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.
  • ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо...
  • Колекция ISO 55000 Управление на активите
  • Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандарти
  • Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управление
  • Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандарти
Tехнически комитети

Информация за работата на всички технически комитети, проекти на стандарти