Стандартизация   
Сертификация и стандартизация
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Екипировката, необходима за алпинизъм, трябва да отговаря на специални изисквания. Свързващите елементи (карабинери) са част от тази екипировка. БДС EN 12275 определя ...


Код
Име
Статус
ТК-1
Пожаро- и взривозащита
Активен
ТК-2
Хидравлика и пневматика
Активен
ТК-3
Стандартизация в морското стопанство
Активен
ТК-4
Цимент, вар и гипс
Активен
ТК-5
Бетон и разтвори
Активен
ТК-6
Битови електрически уреди
Активен
ТК-7
Стъкло и керамика
Активен
ТК-8
Газови уреди, газови бутилки и арматура за газови уреди. Битови уреди на твърдо и течно гориво
Активен
ТК-9
Складови системи и складова техника
Закрит
ТК-10
Прахова металургия
Неактивен
ТК-11
Кожи, кожени и обувни изделия
Активен
ТК-12
Приложения на статистическите методи
Активен
ТК-13
Надеждност
Неактивен
ТК-14
Пътни превозни средства и двигатели с вътрешно горене
Активен
ТК-15
Опазване на околната среда
Активен
ТК-16
Архивна, библиотечна и информационна дейност
Активен
ТК-17
Черна металургия
Активен
ТК-18
Целулоза, хартия и картон
Закрит
ТК-19
Козметични и ароматични продукти. Повърхностноактивни вещества
Активен
ТК-20
Тежки цветни метали и сплави
Активен
ТК-21
Горско стопанство и дърводобив
Закрит
ТК-22
Техническа документация
Неактивен
ТК-23
Трактори и техника за земеделието и горите
Активен
ТК-24
Безразрушителен (неразрушаващ) контрол
Активен
ТК-25
Боеприпаси
Закрит
ТК-26
Изпитване на метали и метални конструкции
Неактивен
ТК-27
Кари
Неактивен
ТК-28
Метрология
Активен
ТК-29
Допуски и сглобки. Технически измервания
Закрит
ТК-30
Заваряване на материалите
Активен
ТК-31
Кранове и телфери
Активен
ТК-32
Селскостопански и хранителни продукти
Активен
ТК-33
Горско стопанство, дърводобивна, дървообработваща и мебелна промишленост
Активен
ТК-34
Управление на качеството и оценяване на съответствието
Активен
ТК-35
Повърхностноактивни вещества и препарати на тяхна база
Закрит
ТК-36
Механични трансмисии и техните елементи
Неактивен
ТК-37
Леки метали и техните сплави
Активен
ТК-38
Въртящи се електрически машини
Активен
ТК-39
Лаковобояджийски материали, покрития и лепила
Активен
ТК-40
Семена и посадъчен материал
Закрит
ТК-41
Отоплителна, вентилационна, климатична и пречиствателна техника
Активен
ТК-42
Корозия и защита от корозия
Активен
ТК-43
Хладилна и криогенна техника
Активен
ТК-44
Текстил и облекло
Активен
ТК-45
Хазарт
Закрит
ТК-46
Земеделие
Закрит
ТК-47
Радиосъобщителни системи и радиосъоръжения
Активен
ТК-48
Строителни машини
Закрит
ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение
Активен
ТК-50
Лични предпазни средства
Активен
ТК-51
Твърди минерални горива
Активен
ТК-52
Безопасност на машини и съоръжения
Активен
ТК-53
Алармени системи
Активен
ТК-54
Осветителна техника и електроинсталационни изделия
Активен
ТК-55
Руди и скални материали
Активен
ТК-56
Проектиране на строителни конструкции
Активен
ТК-57
Информационни и комуникационни технологии
Активен
ТК-58
Кабелни изделия
Активен
ТК-59
Ергономия
Активен
ТК-60
Газова инфраструктура
Активен
ТК-61
Изолации на сгради и строителни съоръжения
Активен
ТК-62
Машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост и търговски обекти
Неактивен
ТК-63
Минерални торове и подобрители на почвата
Активен
ТК-64
Електрохимични източници на ток
Активен
ТК-65
Естествени скални материали и изделия
Закрит
ТК-66
Асансьори и специална подемно-транспортна техника
Активен
ТК-67
Нефтопродукти и смазочни материали
Активен
ТК-68
Пътно дело
Активен
ТК-69
Електромедицински апарати
Закрит
ТК-70
Железопътен транспорт
Активен
ТК-71
Ядрена енергия
Активен
ТК-72
Електрически апарати за ниско напрежение
Активен
ТК-73
Опаковки, палети, контейнери, целулоза, хартия и картон
Активен
ТК-74
Въоръжение
Закрит
ТК-75
Електромагнитна съвместимост
Активен
ТК-76
Каучук
Активен
ТК-77
Хлебопроизводство и сладкарство
Закрит
ТК-78
Билки, подправки, гъби, кафе, чай и какао
Закрит
ТК-79
Електроенергетика
Активен
ТК-80
Електронен обмен на данни в администрацията, търговията и услугите
Активен
ТК-81
Пластмаси
Активен
ТК-82
Акустика. Шум и вибрации
Активен
ТК-83
Водоснабдяване и канализация
Активен
ТК-84
Банково дело, ценни книжа и финансови услуги
Активен
ТК-85
Огнеупори
Закрит
ТК-86
Взривни материали за граждански цели и пиротехнически изделия
Активен
ТК-87
Медицински изделия
Активен
ТК-88
Спорт, съоръжения за спорт и свободно време
Активен
ТК-89
Туристически дейности
Активен
ТК-90
Хотелиерство и ресторантьорство
Закрит
ТК-91
Дейности, свързани с предоставянето на допълнителни туристически услуги
Закрит
ТК-92
Балнеотуризъм
Закрит
ТК-93
Услуги за красота
Неактивен
ТК-94
Опазване на културното наследство
Активен
ТК-95
Услуги, свързани с недвижими имоти
Неактивен
ТК-96
Врати, прозорци, капаци, строителен обков и окачени фасади
Активен
ТК-97
Интелигентни транспортни системи и логистика
Активен
ТК-98
Безопасност на детски играчки и други детски артикули
Активен
ТК-99
Нанотехнологии
Активен
ТК-100
Техника и съоръжения за строителство и поддържане (включително зимно) на пътища
Активен
ТК-101
Устойчиво строителство
Активен
ТК-102
Сигурност на обществото и гражданите
Активен
ТК-103
Стандартизация на околната среда относно електрическо и електронно оборудване и автомобили и дейностите по събиране и оползотворяване на отпадъци от тях
Активен
ЕРГ
Експертни работни групи
Активен
ТК-0
Области на стандартизация без покритие от конкретен БИС/ТК
Активен