Стандартизация   
Стандартизация и наука
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Повечето инциденти се случват вкъщи, когато често се използват стълби за достъп до определени места. Безопасни са стълбите, които са в съответствие със стандартите.Търсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена
 
Купи
Български
Отменен 
1980-01-01 
25 
45.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Грапавост на повърхнините. Термини и определения
Български
Действащ 
1980-01-01 
7.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Калибри гранични в дървообработващата и мебелната промишленост. Технически изисквания
Български
Действащ 
1980-01-01 
28 
50.40 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Основни норми за взаимозаменяемост. Вериги размерни. Основни методи за пресмятане на равнинни вериги
Български
Действащ 
1980-01-01 
26 
45.60 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Основни норми за взаимозаменяемост. Вериги размерни. Принципи и методи за разкриване
Български
Отменен 
1980-01-01 
12 
21.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вериги размерни. Термини, определения и означения
Български
Действащ 
1981-01-01 
10.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди и средства за автоматизация (УРС). Манометри, мановакуумметри и вакуумметри, показващи с дистанционно предаване на показанията. Технически изисквания и методи за изпитване
Български
Действащ 
1981-01-01 
18.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди за контрол на конусни малкомодулни зъбни колела. Типове, основни параметри и норми на точност
Български
Действащ 
1981-01-01 
10.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Калибри гладки за размери над 500 mm до 3150 mm. Допуски
Български
Отменен 
1981-01-01 
16 
28.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми за взаимозаменяемост. Непосочени допуски на формата и разположението на повърхнините
Български
Действащ 
1981-01-01 
15 
28.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Калибри за цилиндрични резби. Видове
Български
Действащ 
1981-01-01 
3.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Калибри за цилиндрични резби. Видове
Български
Действащ 
1981-01-01 
18 
32.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми за взаимозаменяемост. Вериги размерни. Изчислителна записка
Български
Действащ 
1981-01-01 
15 
28.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми за взаимозаменяемост. Вериги размерни. Уточнени пресмятания на размерни вериги по вероятностния метод
Български
Действащ 
1982-01-01 
10.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Трактори селскостопански. Трансмисии. Метод за изпитване
Български
Действащ 
1982-01-01 
14.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система за промишлена автоматика. Преобразуватели на ниво измерителни аналогови. Общи технически изисквания
Български
Действащ 
1982-01-01 
12 
21.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Класове на чистота за повърхнини на оптически детайли. Технически изисквания. Методи за контрол
Български
Действащ 
1982-01-01 
17 
32.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми за взаимозаменяемост. Пресмятане на метода на компенсирането
Български
Действащ 
1982-01-01 
18 
32.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми за взаимозаменяемост. Вериги размерни. Размерен анализ. Термини, определения и означения
Български
Действащ 
1982-01-01 
33 
61.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми за взаимозаменяемост. Система за допуски и сглобки на конусни съединения
Български
Действащ 
1983-01-01 
48 
84.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Радиуси на сферични повърхности на оптически детайли
Български
Действащ 
1983-01-01 
16 
28.80 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Калибри за гладки конусни валове и отвори. Допуски
Български
Действащ 
1983-01-01 
10.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми за взаимозаменяемост. Грешки допустими при измерване на линейни размери до 500 mm с непосочени допуски
Български
Действащ 
1983-01-01 
7.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Образци за грапавост на повърхнини на отливки
Български
Действащ 
1983-01-01 
10.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система от уреди и средства за контролиране и управление на производствените процеси. Разходомери турбинни за течности. Технически изисквания
Български
Действащ 
1983-01-01 
3.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система от уреди и средства за контролиране и управление на производствените процеси. Разходомери турбинни за течности. Технически изисквания
Български
Действащ 
1983-01-01 
14.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди за измерване на зъбни колела. Означения термини и определения
Български
Действащ 
1983-01-01 
11 
21.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди за измерване на цилиндрични червяци, червячни колела, червячни предавки. Типове. Основни параметри и норми на точност
Български
Действащ 
1983-01-01 
12 
21.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми за взаимозаменяемост. Вериги размерни. Проектни пресмятания на система линейни размерни вериги
Български
Действащ 
1984-01-01 
10.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми за взаимозаменяемост. Допуски за размери над 10 000 и 40 000 mm
Български
Отменен 
1984-01-01 
14 
25.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стойки измерителни
Отпечатай страницата
802 намерени, страница 4 от 27
Страници:
   1 2 3 4 5 6 7