Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПТърсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена
 
Купи
Български
Действащ 
1989  
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми за взаимозаменяемост. Единна система за допуски и сглобки на СИВ. Редове, допуски, основни отклонения и допускови полета за размери над 3150 до 10 000 mm
Български
Действащ 
1987  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Средства за измерване. Калибри. Термини и определения
Български
Действащ 
1988  
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Средства за измерване. Калибри за тръбна цилиндрична резба. Допуски
Български
Действащ 
1979  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Измерителни средства. Калибри за метрична конусна резба. Допуски
Български
Действащ 
1979  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Измерителни средства. Калибри за тръбна конусна резба. Допуски
Български
Отменен 
1980  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми за взаимозаменяемост. Гранични отклонения на размери с непосочени допуски
Български
Действащ 
1980  
72 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Калибри гладки за размери до 500 mm. Работни размери
Български
Отменен 
1980  
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Грапавост на повърхнините. Термини и определения
Български
Действащ 
1980  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Калибри гранични в дървообработващата и мебелната промишленост. Технически изисквания
Български
Действащ 
1980  
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Основни норми за взаимозаменяемост. Вериги размерни. Основни методи за пресмятане на равнинни вериги
Български
Действащ 
1980  
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Основни норми за взаимозаменяемост. Вериги размерни. Принципи и методи за разкриване
Български
Отменен 
1980  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вериги размерни. Термини, определения и означения
Български
Действащ 
1981  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди и средства за автоматизация (УРС). Манометри, мановакуумметри и вакуумметри, показващи с дистанционно предаване на показанията. Технически изисквания и методи за изпитване
Български
Действащ 
1981  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди за контрол на конусни малкомодулни зъбни колела. Типове, основни параметри и норми на точност
Български
Действащ 
1981  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Калибри гладки за размери над 500 mm до 3150 mm. Допуски
Български
Отменен 
1981  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми за взаимозаменяемост. Непосочени допуски на формата и разположението на повърхнините
Български
Действащ 
1981  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Калибри за цилиндрични резби. Видове
Български
Действащ 
1981  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Калибри за цилиндрични резби. Видове
Български
Действащ 
1981  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми за взаимозаменяемост. Вериги размерни. Изчислителна записка
Български
Действащ 
1981  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми за взаимозаменяемост. Вериги размерни. Уточнени пресмятания на размерни вериги по вероятностния метод
Български
Действащ 
1982  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Трактори селскостопански. Трансмисии. Метод за изпитване
Български
Действащ 
1982  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система за промишлена автоматика. Преобразуватели на ниво измерителни аналогови. Общи технически изисквания
Български
Действащ 
1982  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Класове на чистота за повърхнини на оптически детайли. Технически изисквания. Методи за контрол
Български
Действащ 
1982  
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми за взаимозаменяемост. Пресмятане на метода на компенсирането
Български
Действащ 
1982  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми за взаимозаменяемост. Вериги размерни. Размерен анализ. Термини, определения и означения
Български
Действащ 
1982  
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми за взаимозаменяемост. Система за допуски и сглобки на конусни съединения
Български
Действащ 
1983  
48 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Радиуси на сферични повърхности на оптически детайли
Български
Действащ 
1983  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Калибри за гладки конусни валове и отвори. Допуски
Български
Действащ 
1983  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми за взаимозаменяемост. Грешки допустими при измерване на линейни размери до 500 mm с непосочени допуски
Български
Действащ 
1983  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Образци за грапавост на повърхнини на отливки
Отпечатай страницата
846 намерени, страница 4 от 29
Страници:
   1 2 3 4 5 6 7