Стандартизация   
Сертификация и стандартизация
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
“Не е предназначено за деца под 36 месеца”. Играчки, носещи този стандартизиран надпис, не са предназначени за употреба от малки деца. Особено родителите трябва да поз...


Търсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена
 
Купи
Български
Действащ 
1982-01-01 
49 
84.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми за взаимозаменяемост. Система за допуски и сглобки на конусни съединения
Български
Действащ 
1983-01-01 
42 
75.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Радиуси на сферични повърхности на оптически детайли
Български
Действащ 
1983-01-01 
16 
28.80 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Калибри за гладки конусни валове и отвори. Допуски
Български
Действащ 
1983-01-01 
10.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми за взаимозаменяемост. Грешки допустими при измерване на линейни размери до 500 mm с непосочени допуски
Български
Действащ 
1983-01-01 
7.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Образци за грапавост на повърхнини на отливки
Български
Действащ 
1983-01-01 
10.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система от уреди и средства за контролиране и управление на производствените процеси. Разходомери турбинни за течности. Технически изисквания
Български
Действащ 
1983-01-01 
7.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система от уреди и средства за контролиране и управление на производствените процеси. Разходомери турбинни за течности. Технически изисквания
Български
Действащ 
1983-01-01 
14.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди за измерване на зъбни колела. Означения термини и определения
Български
Действащ 
1983-01-01 
16 
28.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди за измерване на цилиндрични червяци, червячни колела, червячни предавки. Типове. Основни параметри и норми на точност
Български
Действащ 
1983-01-01 
14 
25.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми за взаимозаменяемост. Вериги размерни. Проектни пресмятания на система линейни размерни вериги
Български
Действащ 
1984-01-01 
10.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми за взаимозаменяемост. Допуски за размери над 10 000 и 40 000 mm
Български
Действащ 
1984-01-01 
12 
21.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми за взаимозаменяемост. Вериги размерни. Съставяне на размерно-точностна мрежа на машиностроителен детайл
Български
Действащ 
1989-01-01 
17 
32.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Средства за измерване и управление на технологичните процеси. Манометри, мановакуумметри и вакуумметри. Изпълнение, присъединителни и монтажни размери
Български
Действащ 
1985-01-01 
14.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система от уреди и средства за контролиране, регулиране и управление на производствените процеси. Разходомери турбинни за течности. Правила за приемане. Методи за изпитване
Български
Действащ 
1985-01-01 
7.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система от уреди и средства за контролиране, регулиране и управление на производствените процеси. Разходомери турбинни за течности. Правила за приемане. Методи за изпитване
Български
Отменен 
1986-01-01 
10 
18.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Средства за измерване. Микрометри резбови
Български
Действащ 
1986-01-01 
14.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрообзавеждане на автомобили. Термометри. Технически изисквания и методи за изпитване
Български
Действащ 
1986-01-01 
14.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрообзавеждане на автомобили. Манометри. Технически изисквания и методи за изпитване
Български
Действащ 
1986-01-01 
18.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Средства за измерване и управление на технологичните процеси. Елементи чувствителни еластични на манометри, мановакуумметри и вакуумметри, напоромери, тягонапоромери и тягомери. Общи технически изисквания и методи за изпитване
Български
Действащ 
1987-01-01 
14.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборотомери автомобилни. Технически изисквания и методи за изпитване
Български
Отменен 
1987-01-01 
33 
61.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система от уреди и средства за контролиране, регулиране и управление на производствени процеси. Термопреобразуватели съпротивителни работни
Български
Действащ 
1987-01-01 
18 
32.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Средства за измерване. Калибри за многоходова трапецовидна резба. Допуски
Български
Действащ 
1988-01-01 
13 
25.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Тахографи автомобилни. Технически изисквания и методи за изпитване
Български
Действащ 
1988-01-01 
10.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди измерителни електронни. Общи изисквания за издръжливост и устойчивост при механични въздействия и методи за изпитване
Български
Действащ 
1988-01-01 
16 
28.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Средства за измерване. Калибри за упорна усилена резба 45 градуса. Допуски
Български
Действащ 
1988-01-01 
11 
21.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди измерителни за контрол на замърсяването на въздуха. Класификация и общи технически изисквания
Български
Действащ 
1989-01-01 
11 
21.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Средства за измерване и управление на технологични процеси. Манометри заваръчни
Български
Действащ 
1989-01-01 
17 
32.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми за взаимозаменяемост. Единна система за допуски и сглобки на СИВ. Допускови полета на пластмасови детайли
Български
Действащ 
1990-01-01 
14.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ъгломери с нониус. Типове и технически изисквания
Български
Действащ 
1993-01-01 
14.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Алкохоломери, ареометри за алкохол и термометри за употреба в алкохолометрията
Отпечатай страницата
692 намерени, страница 4 от 24
Страници:
   1 2 3 4 5 6 7