Стандартизация   
Стандартизация и наука
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Те не трябва да отсъстват от нито една обществена сграда: в изправност и готов за употреба ръчен пожарогасител. Изисквания, методи за изпитване и поддържане сe задават...Търсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена
 
Купи
Български
Действащ 
1982-01-01 
33 
61.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми за взаимозаменяемост. Система за допуски и сглобки на конусни съединения
Български
Действащ 
1983-01-01 
48 
84.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Радиуси на сферични повърхности на оптически детайли
Български
Действащ 
1983-01-01 
16 
28.80 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Калибри за гладки конусни валове и отвори. Допуски
Български
Действащ 
1983-01-01 
10.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми за взаимозаменяемост. Грешки допустими при измерване на линейни размери до 500 mm с непосочени допуски
Български
Действащ 
1983-01-01 
7.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Образци за грапавост на повърхнини на отливки
Български
Действащ 
1983-01-01 
10.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система от уреди и средства за контролиране и управление на производствените процеси. Разходомери турбинни за течности. Технически изисквания
Български
Действащ 
1983-01-01 
3.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система от уреди и средства за контролиране и управление на производствените процеси. Разходомери турбинни за течности. Технически изисквания
Български
Действащ 
1983-01-01 
14.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди за измерване на зъбни колела. Означения термини и определения
Български
Действащ 
1983-01-01 
11 
21.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди за измерване на цилиндрични червяци, червячни колела, червячни предавки. Типове. Основни параметри и норми на точност
Български
Действащ 
1983-01-01 
12 
21.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми за взаимозаменяемост. Вериги размерни. Проектни пресмятания на система линейни размерни вериги
Български
Действащ 
1984-01-01 
10.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми за взаимозаменяемост. Допуски за размери над 10 000 и 40 000 mm
Български
Действащ 
1984-01-01 
12 
21.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми за взаимозаменяемост. Вериги размерни. Съставяне на размерно-точностна мрежа на машиностроителен детайл
Български
Действащ 
1989-01-01 
17 
32.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Средства за измерване и управление на технологичните процеси. Манометри, мановакуумметри и вакуумметри. Изпълнение, присъединителни и монтажни размери
Български
Действащ 
1985-01-01 
14.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система от уреди и средства за контролиране, регулиране и управление на производствените процеси. Разходомери турбинни за течности. Правила за приемане. Методи за изпитване
Български
Действащ 
1985-01-01 
3.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система от уреди и средства за контролиране, регулиране и управление на производствените процеси. Разходомери турбинни за течности. Правила за приемане. Методи за изпитване
Български
Отменен 
1986-01-01 
10 
18.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Средства за измерване. Микрометри резбови
Български
Действащ 
1986-01-01 
14.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрообзавеждане на автомобили. Термометри. Технически изисквания и методи за изпитване
Български
Действащ 
1986-01-01 
14.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрообзавеждане на автомобили. Манометри. Технически изисквания и методи за изпитване
Български
Действащ 
1986-01-01 
18.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Средства за измерване и управление на технологичните процеси. Елементи чувствителни еластични на манометри, мановакуумметри и вакуумметри, напоромери, тягонапоромери и тягомери. Общи технически изисквания и методи за изпитване
Български
Действащ 
1987-01-01 
14.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборотомери автомобилни. Технически изисквания и методи за изпитване
Български
Отменен 
1987-01-01 
25 
45.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система от уреди и средства за контролиране, регулиране и управление на производствени процеси. Термопреобразуватели съпротивителни работни
Български
Действащ 
1987-01-01 
18 
32.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Средства за измерване. Калибри за многоходова трапецовидна резба. Допуски
Български
Действащ 
1988-01-01 
13 
25.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Тахографи автомобилни. Технически изисквания и методи за изпитване
Български
Действащ 
1988-01-01 
10.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди измерителни електронни. Общи изисквания за издръжливост и устойчивост при механични въздействия и методи за изпитване
Български
Действащ 
1988-01-01 
16 
28.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Средства за измерване. Калибри за упорна усилена резба 45 градуса. Допуски
Български
Действащ 
1988-01-01 
11 
21.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди измерителни за контрол на замърсяването на въздуха. Класификация и общи технически изисквания
Български
Действащ 
1989-01-01 
11 
21.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Средства за измерване и управление на технологични процеси. Манометри заваръчни
Български
Действащ 
1989-01-01 
17 
32.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми за взаимозаменяемост. Единна система за допуски и сглобки на СИВ. Допускови полета на пластмасови детайли
Български
Действащ 
1990-01-01 
14.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ъгломери с нониус. Типове и технически изисквания
Български
Действащ 
1993-01-01 
14.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Алкохоломери, ареометри за алкохол и термометри за употреба в алкохолометрията
Отпечатай страницата
695 намерени, страница 4 от 24
Страници:
   1 2 3 4 5 6 7