Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Пътните превозни средства
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.БДС EN ISO 12966-4:2015

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN ISO 12966-4:2015
БДС EN ISO 12966-4:2015
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 30
Публикуван: 2015-08-17
Свързани международни стандарти
IDT
EN ISO 12966-4:2015
CEN/TC 307
Цена: 59.60 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Животински и растителни мазнини и масла. Газова хроматография на метилови естери на мастни киселини. Част 4: Определяне чрез капилярна газова хроматография (ISO 12966-4:2015)

Заглавие на английски

Animal and vegetable fats and oils - Gas chromatography of fatty acid methyl esters - Part 4: Determination by capillary gas chromatography (ISO 12966-4:2015)

Област на действие на български

Тази част на ISO 12966 описва метод за определяне на метилови естери на мастни киселини (FAMEs), получени чрез трансестерификация или естерификация от мазнини, масла и мастни киселини посредством капилярна газова хроматография (GLC). Метилови естери на мастни киселини със съдържание на въглеродни атоми от С8 до С24 могат да бъдат разделени с помощта на тази част на ISO 12966, включително метилови естери на наситени мастни киселини, цис- и транс-мононенаситени метилови естери на мастни киселини, както и цис- и транс-полиненаситени метилови естери на мастни киселини.

Област на действие на английски

ISO 12966-4:2015 specifies a method for the determination of fatty acid methyl esters (FAMEs) derived by transesterification or esterification from fats, oils, and fatty acids by capillary gas chromatography (GLC). Fatty acid methyl esters from C8 to C24 can be separated using this part of ISO 12966 including saturated fatty acid methyl esters, cis- and trans-monounsaturated fatty acid methyl esters, and cis- and trans-polyunsaturated fatty acid methyl esters. The method is applicable to crude, refined, partially hydrogenated, or fully hydrogenated fats, oils, and fatty acids derived from animal and vegetable sources. This method is not suitable for the analysis of dairy, ruminant fats and oils, or products supplemented with conjugated linoleic acid (CLA). Milk and milk products (or fat coming from milk and milk products) are excluded from the scope of this part of ISO 12966. ISO 12966-4:2015 is not applicable to di-, tri-, polymerized and oxidized fatty acids, and fats and oils.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN ISO 12966-4:2015 заменя и отменя БДС EN ISO 5508:2000 на 2015-08-17
БДС EN ISO 12966-4:2015 заменя и отменя БДС EN ISO 15304:2004 на 2015-08-17

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2015-06-16 
16 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Животински и растителни мазнини и масла. Газова хроматография на метилови естери на мастните киселини. Част 1: Ръководство за съвременна газова хроматография на метилови естери на мастни киселини (ISO 12966-1:2014)
Английски
Действащ 
2015-02-17 
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Животински и растителни мазнини и масла. Газова хроматография на метилови естери на мастните киселини. Част 1: Ръководство за съвременна газова хроматография на метилови естери на мастни киселини (ISO 12966-1:2014)
Английски
Отменен 
2011-04-19 
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Животински и растителни мазнини и масла. Газова хроматография на метилови естери на мастните киселини. Част 2: Подготовка на метилови естери на мастните киселини (ISO 12966-2:2011)
Английски
Действащ 
2017-08-17 
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Животински и растителни мазнини и масла. Газова хроматография на метилови естери на мастните киселини. Част 2: Подготовка на метилови естери на мастните киселини (ISO 12966-2:2017)
Английски
Отменен 
2010-02-28 
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Животински и растителни мазнини и масла. Газова хроматография на метиловите естери на мастните киселини. Част 3: Подготовка на метиловите естери чрез използване на триметилсулфиден хидроксид (TMSH) (ISO 12966-3:2009)
Английски
Действащ 
2016-09-19 
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Животински и растителни мазнини и масла. Газова хроматография на метиловите естери на мастните киселини. Част 3: Подготовка на метиловите естери чрез използване на триметилсулфониев хидроксид (TMSH) (ISO 12966-3:2016)