Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеБДС EN 14127:2011

БДС EN 14127:2011
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 42
Публикуван: 2011-03-19
Свързани международни стандарти

EN 14127:2011
CEN/TC 138
Цена: 81.60 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Изпитване (контрол) без разрушаване. Измерване на дебелина с ултразвук

Заглавие на английски

Non-destructive testing - Ultrasonic thickness measurement

Област на действие на български

Този европейски стандарт определя принципите за ултразвуково измерване дебелината на метални и неметални материали, чрез директен контакт на базата на измерване на времето за преминаване на ултразвукови импулси.

Област на действие на английски

This European Standard specifies the principles for ultrasonic thickness measurement of metallic and non-metallic materials by direct contact, based on measurement of time-of-flight of ultrasonic pulses only.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 14127:2011 заменя и отменя БДС EN 14127:2005 на 2011-04-19

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена
 
Купи
Английски
Отменен 
2005-06-27 
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване (контрол) без разрушаване. Измерване на дебелина с ултразвук
Български
Действащ 
2017-11-15 
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване (контрол) без разрушаване. Измерване на дебелина с ултразвук