Стандартизация
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Общо правило е, че запалките не трябва да се използват от деца. Ако въпреки всичко това се случи, безопасността се изпитва съгласно с БДС EN 13869. По този начин се пр...БДС EN 14127:2011

БДС EN 14127:2011
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 42
Публикуван: 2011-03-19
Свързани международни стандарти

EN 14127:2011
CEN/TC 138
Цена: 81.60 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Изпитване (контрол) без разрушаване. Измерване на дебелина с ултразвук

Заглавие на английски

Non-destructive testing - Ultrasonic thickness measurement

Област на действие на български

Този документ определя принципите за измерване на дебелина с ултразвук на метални и неметални материали чрез непосредствен контакт, на основата на измерване с време-дифракционнен метод, само на ултразвукови импулси.

Област на действие на английски

This European Standard specifies the principles for ultrasonic thickness measurement of metallic and non-metallic materials by direct contact, based on measurement of time-of-flight of ultrasonic pulses only.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 14127:2011 заменя и отменя БДС EN 14127:2005 на 2011-04-19

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена
 
Купи
Английски
Отменен 
2005-06-27 
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване (контрол) без разрушаване. Измерване на дебелина с ултразвук