Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.БДС EN 10277-2:2008

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN 10277-2:2008
БДС EN 10277-2:2008
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 11
Публикуван: 2008-06-26
Свързани международни стандарти

EN 10277-2:2008
ECISS/TC 105
Цена: 23.30 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Калибрирани продукти от стомана. Технически условия на доставка. Част 2: Стомани за обща машиностроителна употреба

Заглавие на английски

Bright steel products - Technical delivery conditions - Part 2: Steels for general engineering purposes

Област на действие на български

Тази част на EN 10277 се прилага за калибрирани пръти за общи машиностртелни цели в изтеглено, обстъргано или шлифовано състояние на прави отрязъци. EN 10277-2 се допълва от EN 10277-1.

Област на действие на английски

This part of EN 10277 applies to bright steel bars for general engineering purposes in the drawn, turned or ground condition and in straight lengths. This EN 10277-2 is complemented by EN 10277-1.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 10277-2:2008 заменя и отменя БДС EN 10277-2:2000 на 2008-06-26

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена
 
Купи
Английски
Отменен 
2000-04-16 
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Калибрирани продукти от стомана. Технически условия на доставка. Част 1: Общи условия
Английски
Действащ 
2008-06-26 
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Калибрирани продукти от стомана. Технически условия на доставка. Част 1: Общи положения
Български
Действащ 
2009-06-26 
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Калибрирани продукти от стомана. Технически условия на доставка. Част 1: Общи положения
Английски
Отменен 
2000-04-16 
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Калибрирани продукти от стомана. Технически условия на доставка. Част 2: Стомани за обща машиностроителна употреба
Английски
Отменен 
2004-07-30 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Калибрирани продукти от стомана. Технически условия на доставка. Част 2: Стомани за обща машиностроителна употреба
Български
Действащ 
2009-10-30 
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Калибрирани продукти от стомана. Технически условия на доставка. Част 2: Стомани за обща машиностроителна употреба
Английски
Отменен 
2000-04-16 
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Калибрирани продукти от стомана. Технически условия на доставка. Част 3: Автоматни стомани
Английски
Действащ 
2008-06-26 
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Калибрирани продукти от стомана. Технически условия на доставка. Част 3: Автоматни стомани
Български
Действащ 
2009-10-30 
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Калибрирани продукти от стомана. Технически условия на доставка. Част 3: Автоматни стомани
Английски
Отменен 
2000-04-16 
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Калибрирани продукти от стомана. Технически условия на доставка. Част 4: Цементуеми стомани
Английски
Действащ 
2008-06-26 
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Калибрирани продукти от стомана. Технически условия на доставка. Част 4: Цементуеми стомани
Български
Действащ 
2009-10-30 
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Калибрирани продукти от стомана. Технически условия на доставка. Част 4: Цементуеми стомани
Английски
Отменен 
2000-04-16 
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Калибрирани продукти от стомана. Технически условия на доставка. Част 5: Стомани за закаляване и отвръщане
Английски
Действащ 
2008-06-26 
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Калибрирани продукти от стомана. Технически условия на доставка. Част 5: Стомани за закаляване и отвръщане
Български
Действащ 
2009-10-30 
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Калибрирани продукти от стомана. Технически условия на доставка. Част 5: Стомани за закаляване и отвръщане