За нас

Етеричните масла
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПЧленство

Съгласно чл. 8 от Закона за националната стандартизация  членове на БИС могат да бъдат юридически лица, които желаят да подкрепят дейността по националната стандартизация и са съгласни да спазват Устава на БИС, от следните групи:

1. Сдружения на работодатели, браншови камари, производители и търговци

2. Министерства, агенции, комисии и административни структури на изпълнителната власт, създадени със закон или постановление на Министерския съвет

3. Научни организации, институти и висши училища

4. Лица за оценяване на съответствието, органи за контрол, органи за сертификация, лаборатории за изпитване и/или калибриране

5. Сдружения на застрахователите, сдружения на потребителите, професионални организации и съюзи.

 

11 Jan 2016