Стандартизация   
Сигурност на обществото и на гражданите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Опаковки от плътен или вълнообразен картон предоставят оптимална защита за транспорт и продажба на много стоки. БДС EN 14053 дава основните принципи за рационални и пр... 

Технически комитет е работен орган на БИС, който отговаря за определена област(и) на стандартизация. Техническите комитети по стандартизация се създават и закриват от техническите съвети за стандартизация. Работата по стандартизация се осъществява с активното съдействие на членовете и експертите от техническите комитети за стандартизация към БИС (БИС/ТК). Към момента работят активно 75 технически комитета при БИС (БИС/ТК) в различните сектори на индустрията. Областите на действие на БИС/ТК припокриват около 80 % от техническите комитети на CEN, CENELEC, ISO и IEC.

 

В техническите комитети за стандартизация участват представители на държавната администрация, на научни среди и лаборатории, на учебни заведения, на бизнеса, в т.ч. фирми производители, вносители и търговци.

21 Jan 2015