Стандартизация   
Стандартизация при отпадъци от електрическо и електронно оборудване и автомобили
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Ескалаторите се използват ежедневно от милиони хора и са едно от най-сигурните средства за придвижване. БДС EN 115-1:2008+A1:2010 има съществен принос за това. 

Технически комитет е работен орган на БИС, който отговаря за определена област(и) на стандартизация. Техническите комитети по стандартизация се създават и закриват от техническите съвети за стандартизация. Работата по стандартизация се осъществява с активното съдействие на членовете и експертите от техническите комитети за стандартизация към БИС (БИС/ТК). Към момента работят активно 75 технически комитета при БИС (БИС/ТК) в различните сектори на индустрията. Областите на действие на БИС/ТК припокриват около 80 % от техническите комитети на CEN, CENELEC, ISO и IEC.

 

В техническите комитети за стандартизация участват представители на държавната администрация, на научни среди и лаборатории, на учебни заведения, на бизнеса, в т.ч. фирми производители, вносители и търговци.

21 Jan 2015