Услуги
Управление на риска
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Борбата със снежните стихии обхваща определяне на зони, посока на вятъра, изграждане на снегозащитни съоръжения и още много мероприятия, за да се придвижваме безопасно...Колекции от стандарти

Колекция стандарти Сигурност на обществото и гражданите

Колекция стандарти Сигурност на обществото и гражданите

Колекцията включва официалните издания на български език на стандартите от серията 22300. Те съдържат терминология, изисквания и указания за управление на непрекъснатостта на дейността на фирмите и организациите в условия на кризи и при извънредни ситуации, а също така и изисквания за реакция при инциденти.

Цената на диска е 96 лв. с ДДС, което представлява 65 % отстъпка спрямо закупуването на стандартите отделно.

Повече информация


96.00 лв.     Купи
Колекция ISO 55000 Управление на активите

Колекция ISO 55000 Управление на активите

Колекцията включва официалните издания на български език на основните стандарти от серията ISO 55000 Управление на активите, в които се съдържат принципи, терминология, методи и указания за практическото прилагане на системите за управление на активите във всяка една организация.

Цената на диска е 110 лв. с ДДС, като отстъпката е 33% в сравнение със закупуването на стандартите поотделно. Повече информация


110.00 лв.     Купи
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандарти

Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандарти

Колекцията включва официалните издания на български език на най-прилаганите стандарти и стандартизационни документи от серията ISO 31000 Управление на риска, в които са съдържат принципите, терминологията, методите и указания за практическото прилагане на управлението на риска. Колекцията е предназначена за организации с различен предмет на дейност и големина, които се стремят към подобряване на своите функции чрез прилагане на практика на управлението на риска.

Цената на диска е 129 лв. с ДДС, като отстъпката е 65 % в сравнение със закупуването на стандартите по отделно.

Повече информация тук


129.00 лв.     Купи
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управление - актуализирана на 01.09.2016

Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управление - актуализирана на 01.09.2016

Колекцията съдържа официалните издания на български език на пет стандарта и стандартизационни документи, свързани с практическото прилагане на оценяването на съответствието и сертификацията на системи за управлението на качеството. Включен е и основният стандарт БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015 с изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление не само в областта на качеството, но и в останалите области като околна среда, здраве и безопасност при работа и др.

Цената е 120 лв. с ДДС, като отстъпката е 51% в сравнение със закупуването на стандартите по отделно.

Повече информация тук.


120.00 лв.     Купи
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандарти

Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандарти

Колекцията със заглавие „ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандарти” съдържа стандартите, свързани с практическото прилагане на системите за управление на качеството. Чрез тази колекция се дава възможност фирмите да приспособят своите системи за управление на качеството към най-новите изисквания на стандартите за качество, като успешно преминат от етапа на ефикасност към постигане на ефективност и устойчив успех чрез усъвършенстване на системите за управление на качество въз основа на стандарта ISO 9004. Цената е 174 лв. с ДДС, което представлява 59% отстъпка в сравнение със закупуването на стандартите отделно. Повече информация тук.


174.00 лв.     Купи
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качеството

Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качеството

Колекцията, озаглавена „ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качеството”, съдържа най-прилаганите стандарти от двете серии: основните стандарти от серията ISO 9000 за изграждане на система за управление на качеството, както и стандарти с указания, свързани с практическото прилагане на отделни изисквания на системите за управление на качеството, посочени в приложение В на ISO 9001:2015. Серията ISO 10000, допълнена с новото издание на английски език на БДС ISO 10002:2015, предоставя конкретни насоки и указания за повишаване на удовлетвореността на клиентите.

Цената е 270 лв. с ДДС, което представлява 72% отстъпка в сравнение със закупуването на стандартите отделно.

Повече информация тук.


270.00 лв.     Купи
Колекция Социална отговорност и околна среда - актуализирана на 20.04.2016

Колекция Социална отговорност и околна среда - актуализирана на 20.04.2016

Предлаганият диск с колекция от стандарти, озаглавен "Социална отговорност и околна среда", е актуализиран и съдържа официалните издания на български език на стандарти, които предоставят указания, свързани с практическото прилагане на социалната отговорност по отношение на управлението на околната среда и дават обща рамка за подпомагане на организациите при систематично решаване на въпроси относно устойчивото развитие и околната среда. В колекцията е добавено новото издание на БДС EN ISO 14004.

Цената на CD e 180 лв. с ДДС, което спестява 65%, ако стандартите се купуват поотделно.

Повече информация тук.


180.00 лв.     Купи
Колекция Безопасност на играчки

Колекция Безопасност на играчки

Колекцията от стандарти „Безопасност на играчки” съдържа официалните издания на български език на петте най-приложими стандарти от серията EN 71 „Безопасност на играчки”, които са основно средство за изпълнение на най-новите изисквания на Европейската директива 2009/48/ЕС относно безопасността на детските играчки. Цената на CD e 210 лв. с ДДС, което е с 60% по-изгодно в сравнение, ако се купуват стандартите отделно. За повече информация тук.


210.00 лв.     Купи
Колекция от стандарти за енергийна ефективност

Колекция от стандарти за енергийна ефективност

Предлаганият диск представлява колекция, озаглавена „Енергийна ефективност - енергийни характеристики на сгради” и включва официалните издания на български език на шест стандарта за енергийна ефективност. Тези европейски и международни стандарти съдържат практични методи за изчисляване на топлинните и енергийните характеристики на сградите и тяхното изразяване.
Цената на диска е 240 лева, което спестява близо 60%, ако се закупят стандартите поотделно. Повече информация тук.


240.00 лв.     Купи
Колекция Опазване на културното наследство - Основополагащи стандарти

Колекция Опазване на културното наследство - Основополагащи стандарти

Този първи диск от колекцията с общо заглавие „Опазване на културното наследство” съдържа изданията на български език на най-важните стандарти от обхвата на БИС/ТК 94 „Опазване на културното наследство. Дискът, озаглавен „Основополагащи стандарти”, може да закупите на цена 80 лв. с ДДС, което спестява 70% от общата цена на стандартите. Кои стандарти са включени в диска може да видите тук.


80.00 лв.     Купи
Колекция Опазване на културното наследство - Методи за изпитване и средства за консервационни работи

Колекция Опазване на културното наследство - Методи за изпитване и средства за консервационни работи

Предлаганият втори диск „Методи за изпитване и средства за консервационни работи” е част от колекцията стандарти с общо заглавие „Опазване на културното наследство” от обхвата БИС/ТК 94 „Опазване на културното наследство. Той включва изданията на български език на специфични стандарти, определящи методи за изпитване. Дискът може да закупите на цена 75 лв. с ДДС, което спестява 70% от общата цена на стандартите. Кои стандарти са включени в диска може да видите тук.


75.00 лв.     Купи
Колекция от стандарти ISO/IEC 27000 - Системи за управление на сигурността на информацията - актуализирана на 17.02.2017

Колекция от стандарти ISO/IEC 27000 - Системи за управление на сигурността на информацията - актуализирана на 17.02.2017

Предлаганият диск представлява колекция, озаглавена ”ISO/IEC 27000 - Системи за управление на сигурността на информацията” и е трето актуализирано издание в електронен формат на официалните издания на основните стандарти за системи за управление на сигурността на информацията (СУСИ). Цената на диска е 348 лева, което спестява 57 %, ако се закупят стандартите поотделно. Повече информация тук


348.00 лв.     Купи
Колекция от стандарти ISO 22000 - Системи за управление на безопасността на хранителните продукти - актуализирана

Колекция от стандарти ISO 22000 - Системи за управление на безопасността на хранителните продукти - актуализирана

Диск с най-търсените стандарти и стандартизационни документи от серията ISO 22000. Цената на диска е 154.80 лв. с ДДС, което ви спестява над 30% при закупуване на стандартите поотделно. Повече информация - тук.


154.80 лв.     Купи