Стандартизация

Етеричните масла
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеПреводи към ТК-63

Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
ТК
Начало
Край
БДС EN 13368-3:2018
EN 13368-3:2017
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-63
2018-07-12
Минерални торове. Определяне на комплексообразуващи агенти в торове чрез хроматография. Част 3: Определяне на [S,S]-EDDS чрез йонна хроматография
Fertilizers - Determination of chelating agents in fertilizers by chromatography - Part 3: Determination of [S,S]-EDDS by ion pair chromatography
БДС EN 15950:2011
EN 15950:2010
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-63
2018-07-18
Минерални торове. Определяне на N-(1,2-дикарбоксиетил)-D,L аспарагинова киселина (иминодиянтарна киселина, IDHA) чрез високоефективна течна хроматография (HPLC)
Fertilizers - Determination of N-(1,2-dicarboxyethyl)-D,L-aspartic acid (Iminodisuccinic acid, IDHA) using high-performance liquid chromatography (HPLC)
БДС EN 15961:2017
EN 15961:2017
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-63
2018-07-18
Минерални торове. Извличане на водоразтворими калций, магнезий, натрий и сяра под формата на сулфати
Fertilizers - Extraction of water-soluble calcium, magnesium, sodium and sulfur in the form of sulfates

3 намерени, страница 1 от 1 Печат на резултата от търсенето        1