Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Пътните превозни средства
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоРаботна програма на ТК-81

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-81 » Работна програма на ТК-81
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
 
ТК-81 
2018-03-22  
 
   
Опаковки от полипропилен (РР), еднократни, за храни, мляко и млечни продукти. Термоформовани. Изисквания
ТК-81 
2019-02-11  
 
   
CEN/TS 17176-3:2019
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване и подземно и надземно напорно отводняване, канализация и напояване. Ориентиран непластифициран поливинилхлорид (PVC-O). Част 3: Свързващи части
Plastics piping systems for water supply and for buried and above ground drainage, sewerage and irrigation under pressure - Oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) - Part 3: Fittings
ТК-81 
2019-03-31  
 
   
prEN 12199 rev
Еластични подови покрития. Изисквания за хомогенни и хетерогенни релефни каучукови подови покрития
Resilient floor coverings - Specifications for homogeneous and heterogeneous relief rubber floor coverings
ТК-81 
2019-02-19  
 
   
EN 12608-1:2016/prA1
Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за производство на прозорци и врати. Класификация, изисквания и методи за изпитване. Част 1: Профили от PVC-U със светла повърхност без покритие
Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors - Classification, requirements and test methods - Part 1: Non-coated PVC-U profiles with light coloured surfaces
ТК-81 
2019-03-29  
 
   
prEN 13067
Персонал за заваряване на пластмаси. Изпит за квалификация на заварчици. Термопластични заварени съединения
Platics welding personnel - Qualfication of welders - Thermoplastics welded assemblies
ТК-81 
2018-12-06  
 
   
prEN 13100-2:2018
Изпитване без разрушаване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 2: Рентгенографско изпитване
Non-destructive testing of welded joints in thermoplastics semi-finished products - Part 2: X-ray radiographic testing
ТК-81 
2019-02-21  
 
   
prEN 13121-1
Резервоари и съдове от усилени със стъклени влакна пластмаси (GRP) за надземно използване. Част 1: Суровини. Условия за спецификация и приемане
GRP tanks and vessels for use above ground - Part 1: Raw materials - Specification conditions and acceptance criteria
ТК-81 
2018-12-27  
 
   
EN 13206:2017/prA1
Пластмаси. Покривни термопластични фолиа за селското стопанство и градинарството
Plastics - Thermoplastic covering films for use in agriculture and horticulture
ТК-81 
2019-02-08  
2019-04-08  
   
Пластмасови тръбопроводни системи за канализация в сгради за отвеждане на отпадни води (с ниска и висока температура). Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системите. Национално приложение (NA)
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the systems. National annex (NA)
ТК-81 
2019-01-03  
 
   
prEN 13341
Термопластични статични резервоари за надземно съхранение на горива. Характеристики на продукта и методи за изпитване
Static thermoplastic tanks for above ground storage of fuel - Product characteristics and test methods
ТК-81 
2019-02-05  
 
   
EN 13476-2:2018/prA1
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Тръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция на стената от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ). Част 2: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна и външна повърхност и за системата, тип А
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and external surface and the system, Type A
ТК-81 
2019-02-05  
 
   
EN 13476-3:2018/prA1
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Тръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция на стената от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ). Част 3: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна и профилирана външна повърхност и за системата, тип В
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 3: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and profiled external surface and the system, Type B
ТК-81 
2019-03-14  
 
   
prEN 13598-1
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отвеждане на отпадъчни води и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE). Част 2: Изисквания за спомагателни свързващи части, включително плитки ревизионни шахти
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for ancillary fittings and shallow chambers
ТК-81 
2019-03-14  
 
   
prEN 13598-2
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отвеждане на отпадъчни води и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE). Част 2: Изисквания за шахти и ревизионни камери
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for manholes and inspection chambers
ТК-81 
2019-02-25  
2019-03-29  
   
FprEN 1401-1
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системата
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the systems
ТК-81 
2019-02-08  
2019-04-08  
   
Пластмасови тръбопроводни системи за канализация в сгради за отвеждане на отпадни води (с ниска и висока температура). Полипропилен (PP). Част 1: Изисквания за тръбите, свързващите части и системата. Национално приложение (NA)
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polypropylene (PP) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system. National annex to BDS EN 1451-1:2005
ТК-81 
2018-09-20  
 
   
prEN 14565
Еластични подови покрития. Подови покрития на основата на синтетични термопластични полимери. Изисквания
Resilient floor coverings - Floor coverings based upon synthetic thermoplastic polymers - Specification
ТК-81 
2018-12-14  
 
   
EN 14728:2019
Несъвършенства на заварки на термопласти. Класификация
Imperfections in thermoplastic welds - Classification
ТК-81 
2019-10-07  
 
   
EN 15102:2019
Декоративни стенни облицовки. Продукти под формата на рола и листове
Decorative wallcoverings - Roll form
ТК-81 
2018-11-23  
 
   
EN 1519-1:2019
Пластмасови тръбопроводни системи за канализация (ниска и висока температура) в сгради и отвеждане на отпадъчни води. Полиетилен (РЕ). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системите
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polyethylene (PE) - Part 1: Requirements for pipes, fittings and the system
ТК-81 
2019-04-02  
 
   
prEN 15344 rev
Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Охарактеризиране на рециклати от полиетилен (РЕ)
Plastics - Recycled Plastics - Characterisation of Polyethylene (PE) recyclates
ТК-81 
2018-09-13  
 
   
prEN 15398
Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития. Стандартизирани символи за подови покрития. Допълнителен елемент
Resilient, textile and laminate floor coverings - Floor covering standard symbols - Complementary element
ТК-81 
2019-03-28  
 
   
prEN 15534-5
Композити, изработени от материали на основата на целулоза и термопласти (обикновено наричани дървесно-полимерни композити (WPC) или композити с естествени влакна (NFC)). Част 5: Изисквания за профили и плочи за облицоване
Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 5: Specifications for cladding profiles and tiles
ТК-81 
2019-02-08  
 
   
EN 16511:2014+A1:2019
Плочи за незакрепено полагане. Многослойни полутвърди плочи за подови покрития (MSF) с износоустойчив горен слой
Loose-laid panels - Semi-rigid multilayer modular floor covering (MMF) panels with wear resistant top layer
ТК-81 
2018-01-11  
 
   
FprEN 16903:2018
Пластмасови тръбопроводни системи. Устойчиво строителство. Правила за продуктови категории (PCR) на подземни пластмасови тръбопроводни системи
Plastics piping systems - Environmental product declarations - Product Category Rules complementary to EN 15804, for buried plastics piping systems
ТК-81 
2018-01-11  
 
   
FprEN 16904:2018
Пластмасови тръбопроводни системи. Устойчиво строителство. Правила за продуктови категории (PCR) на пластмасови тръбопроводни системи в сгради
Plastics piping systems - Environmental product declarations - Product Category rules complementary to EN 15804, for plastic piping systems inside buildings
ТК-81 
2018-09-06  
 
   
FprEN 17104
Термопластични твърди предпазни панели за облицовки на стени за вътрешна употреба в сгради. Експлоатационни характеристики
Thermoplastics rigid protective wallcovering panels for internal use in buildings - Performance characteristics
ТК-81 
2018-10-19  
 
   
EN 17150:2019
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорeн подземен пренос и съхранение на непитейна вода. Метод за изпитване за определяне на краткотрайна якост на натиск на камери
Plastics piping systems for non-pressure underground conveyance and storage of non-potable water - Test method for determination of short-term compression strength of boxes
ТК-81 
2018-10-19  
 
   
EN 17151:2019
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорeн подземен пренос и съхранение на непитейна вода. Метод за изпитване за определяне на дълговременна якост на натиск на камери
Plastics piping systems for non-pressure underground conveyance and storage of non-potable water - Test method for determination of long-term compression strength of boxes
ТК-81 
2018-10-19  
 
   
EN 17152-1:2019
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорен подземен пренос и съхранение на непитейна вода. Кутии за инфилтрация, утаяване и системи за съхранение. Част 1: Изисквания за кутии за дъждовна вода, изработени от PP и PVC
Plastics piping systems for non-pressure underground conveyance and storage of non-potable water - Boxes used for infiltration, attenuation and storage systems - Part 1: Specifications for storm water boxes made of PP and PVC-U

132 намерени, страница 1 от 5 Печат на резултата от търсенето        1 2 3 4 5