Стандартизация
Медицинските изделия
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеРаботна програма на ТК-63

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-63 » Работна програма на ТК-63
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-63 
2018-06-19  
 
   
prEN 12944-3
Минерални торове и материали за варуване. Речник. Част 3: термини, отнасящи се за материали за варуване
Fertilizers and liming materials - Vocabulary - Part 3: Terms relating to liming materials
ТК-63 
2018-07-13  
 
   
prEN 16087-1 rev
Подобрители на почвата и растежна среда. Определяне на аеробната биологична активност. Част 1: Скорост на поглъщане на кислород (OUR)
Soil improvers and growing media - Determination of the aerobic biological activity - Part 1: Oxygen uptake rate (OUR)
ТК-63 
2018-07-05  
 
   
EN 17041:2018
Минерални торове. Определяне на бор в концентрации ≤ 10 % чрез използване на спектрометрия с азометин-Н
Fertilizers - Determination of boron in concentrations ≤ 10 % using spectrometry with azomethine-H
ТК-63 
2018-07-05  
 
   
EN 17042:2018
Минерални торове. Определяне на бор в концентрации > 10 % чрез използване на ацидиметрично титруване
Fertilizers - Determination of boron in concentrations > 10 % using acidimetric titration
ТК-63 
2018-07-05  
 
   
EN 17043:2018
Минерални торове. Определяне на молибден с концентрации ≤ 10 % чрез използване на спектрометрия на комплекс с амониев тиоцианат
Fertilizers - Determination of molybdenum in concentrations ≤ 10 % using spectrometry of a complex with ammonium thiocyanate
ТК-63 
2018-07-13  
 
   
FprEN 17090
Минерални торове. Определяне на средството за забавяне на нитрификацията - DMPSA - в минерални торове. Метод с използване на високоефективна течна хроматография (HPLC)
Fertilizers - Determination of nitrification inhibitor DMPSA in fertilizers - Method using high-performance liquid chromatography (HPLC)
ТК-63 
2018-07-13  
 
   
prEN 17246
Минерални торове. Определяне на перхлорат в минерални торове. Определяне чрез IC-DC
Fertilizers - Determination of perchlorate in mineral fertilizers by ion chromatography and conductivity detection (IC-CD)

7 намерени, страница 1 от 1 Печат на резултата от търсенето        1