Стандартизация
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПРаботна програма на ТК-54

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-54 » Работна програма на ТК-54
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-54 
2017-04-06  
 
   
prEN 12193
Светлина и осветление. Осветление на спортни съоръжения
Light and lighting - Sports lighting
ТК-54 
2017-11-02  
2018-01-04  
FprEN 12665
Светлина и осветление. Основни термини и критерии за определяне на изисквания към осветлението
Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements
ТК-54 
2017-06-22  
2017-08-17  
   
EN 13032-2:2017
Светлина и осветление. Измерване и представяне на фотометрични данни на лампи и осветители. Част 2: Представяне на данни за работни места на закрито и на открито
Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 2: Presentation of data for indoor and outdoor work places
ТК-54 
2017-04-06  
 
   
prEN 13032-5
Светлина и осветление. Измерване и представяне на фотометрични данни за лампи и осветители. Част 5: Представяне на данни за осветители, използвани за улично осветление
Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 5: Presentation of data for luminaires used for road lighting
ТК-54 
2017-08-23  
 
   
CEN/TR 16791:2017
Количествено определяне на излъчването за зрителни ефекти на светлината при хората, които не са свързани със създаването на образи
Quantifying irradiance for eye-mediated non-image-forming effects of light in humans
ТК-54 
2016-10-28  
 
   
prEN 17037
Естествено осветление на сгради
Daylight of buildings
ТК-54 
2017-05-15  
 
   
FprEN 50066:2017
Мини съединители за свързване на електрическо обзавеждане на пътни превозни средства към захранващата мрежа
Miniature connecting devices for the interconnection of electrical mains supplied equipment in road vehicles
ТК-54 
2017-09-18  
 
   
EN 50107-3:2017
Стандарт за продукт, обхващащ светлинни знаци с разрядни лампи и/или LED (светодиодни) и/или EL (електролуминесцентни) светлинни източници с номинално напрежение непревишаващо 1 000 V с изключение на такива за целите на общо осветление, осветление на улици и пътища или аварийно осветление
Product standard covering luminous signs with discharge lamps and/or LED (light emitting diodes) and/or EL (electroluminescent) lightsources with a nominal voltage not exceeding 1000 V, with the exclusion of general lighting, traffic- or emergency related purpose
ТК-54 
2017-11-15  
 
   
EN 60061-1:1993/A56:2017
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за проверка на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли на лампи (IEC 60061-1:1969/A56:2017)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps
ТК-54 
2017-11-28  
 
   
EN 60061-1:1993/A56:2017/AC:2017-11
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за проверка на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли на лампи (IEC 60061-1:1969/A56:2017/COR1:2017)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps
ТК-54 
2017-11-17  
 
   
EN 60061-1:1993/FprA57:2017
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за проверка на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли на лампи
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps
ТК-54 
2017-10-06  
2017-12-29  
EN 60061-1:1993/prA58:2017
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за проверка на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли на лампи
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps
ТК-54 
2017-10-06  
2017-12-29  
EN 60061-1:1993/prA58:2017 {FRAG 75}
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за проверка на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли на лампи
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps
ТК-54 
2017-11-15  
 
   
EN 60061-2:1993/A52:2017
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги за лампи (IEC 60061-2:1969/A52:2017)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders
ТК-54 
2017-11-17  
 
   
EN 60061-2:1993/FprA53:2017
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за проверка на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги за лампи
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders
ТК-54 
2017-10-06  
2017-12-29  
EN 60061-2:1993/prA54:2017
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за проверка на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги за лампи
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders
ТК-54 
2017-10-05  
2017-12-29  
EN 60061-2:1993/prA54:2017 {FRAG 76}
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за проверка на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги за лампи
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Holders
ТК-54 
2017-11-17  
 
   
EN 60061-3:1993/FprA54:2017
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за проверка на взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges
ТК-54 
2017-10-06  
2017-12-29  
EN 60061-3:1993/prA55:2017
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за проверка на взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges
ТК-54 
2017-11-15  
 
   
EN 60061-4:1992/A15:2017
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 4: Ръководство и обща информация (IEC 60061-4:1990/A15:2017)
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 4: Guidelines and general information
ТК-54 
2017-03-24  
 
   
EN 60061-4:1992/FprA16:2017
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 4: Ръководство и обща информация
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 4: Guidelines and general information
ТК-54 
2017-11-24  
 
   
EN 60081:1998/FprAA:2017
Двуцокълни луминесцентни лампи. Технически изисквания за работните характеристики
Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications
ТК-54 
2017-11-17  
 
   
EN 60081:1998/A6:2017
Двуцокълни луминесцентни лампи. Технически изисквания за работните характеристики
Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications
ТК-54 
2016-08-18  
2016-10-07  
   
EN 60238:2017
Фасунги за лампи с едисонова резба
Edison screw lampholders
ТК-54 
2016-12-30  
 
   
EN 60238:2017/FprA1:2016
Фасунги за лампи с едисонова резба
Edison screw lampholders
ТК-54 
2017-01-04  
 
   
EN 60309-5:2017
Щепселни съединения за промишлени цели. Част 5: Изисквания за съвместимост и взаимозаменяемост на щепселни съединения, съединители за кораби и входни електрически системи на кораба за присъединяване към захранващи системи с ниско напрежение, разположени на брега
Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 5: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for plugs, socket-outlets, ship connectors and ship inlets for low-voltage shore connection systems (LVSC)
ТК-54 
2017-11-24  
 
   
EN 60320-1:2015/prA1:2017
Уредни щепселни съединения за битови и подобни общи приложения. Част 1: Общи изисквания
Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 1: General requirements
ТК-54 
2017-04-24  
 
   
prEN 60320-2-1:2017
Уредни щепселни съединения за битови и подобни общи приложения. Част 2-1: Щепселни съединения за шевни машини
Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-1: Sewing machine couplers
ТК-54 
2017-04-24  
 
   
prEN 60320-2-3:2017
Уредни щепселни съединения за битови и подобни общи приложения. Част 2-3: Уредни щепселни съединения със степен на защита по-висока от IPX0
Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-3: Appliance couplers with a degree of protection higher than IPX0
ТК-54 
2017-04-24  
 
   
prEN 60320-2-4:2017
Уредни щепселни съединения за битови и подобни общи приложения. Част 2-4: Съединители, зацепването на които зависи от прилагането на тежест
Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-4: Couplers dependent on appliance weight for engagement

96 намерени, страница 1 от 4 Печат на резултата от търсенето        1 2 3 4