Стандартизация
Медицинските изделия
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Работна програма на ТК-54

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-54 » Работна програма на ТК-54
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-54 
2018-07-01  
 
   
FprEN 12193
Светлина и осветление. Осветление на спортни съоръжения
Light and lighting - Sports lighting
ТК-54 
2018-04-20  
 
   
prEN 12464-1 rev
Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 1: Работни места на закрито
Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places
ТК-54 
2018-06-20  
 
   
EN 12665:2018
Светлина и осветление. Основни термини и критерии за определяне на изисквания към осветлението
Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements
ТК-54 
2018-06-28  
2018-09-20  
   
EN 13032-4:2015/prA1
Светлина и осветление. Измерване и представяне на фотометрични данни на лампи и осветители. Част 4: Светодиодни лампи, модули и осветители
Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 4: LED lamps, modules and luminaires
ТК-54 
2018-06-18  
 
   
EN 13032-5:2018
Светлина и осветление. Измерване и представяне на фотометрични данни за лампи и осветители. Част 5: Представяне на данни за осветители, използвани за улично осветление
Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 5: Presentation of data for luminaires used for road lighting
ТК-54 
2018-07-29  
 
   
FprEN 17037
Естествено осветление на сгради
Daylight of buildings
ТК-54 
2018-06-30  
 
   
prEN 1837 rev
Безопасност на машините. Осветление, вградено в машините
Safety of machinery - Integral lighting of machines
ТК-54 
2018-08-03  
 
   
EN 50107-3:2018
Стандарт за продукт, обхващащ светлинни знаци с разрядни лампи и/или LED (светодиодни) и/или EL (електролуминесцентни) светлинни източници с номинално напрежение непревишаващо 1 000 V с изключение на такива за целите на общо осветление, осветление на улици и пътища или аварийно осветление
Product standard covering luminous signs with discharge lamps and/or LED (light emitting diodes) and/or EL (electroluminescent) lightsources with a nominal voltage not exceeding 1000 V, with the exclusion of general lighting, traffic- or emergency related purpose
ТК-54 
2017-12-29  
 
   
EN 60061-1:1993/prA58:2017 {FRAG 75}
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за проверка на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли на лампи
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps
ТК-54 
2018-07-27  
 
   
EN 60061-1:1993/FprA58:2018
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за проверка на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли на лампи
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamps Caps
ТК-54 
2018-07-13  
 
   
EN 60061-1:1993/prA59:2018
Изменение 59. Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за проверка на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли на лампи
Amendment 59 - Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamps Caps
ТК-54 
2017-12-29  
 
   
EN 60061-2:1993/prA54:2017 {FRAG 76}
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за проверка на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги за лампи
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Holders
ТК-54 
2018-07-27  
 
   
EN 60061-2:1993/FprA54:2018
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за проверка на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги за лампи
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders
ТК-54 
2018-07-27  
 
   
EN 60061-3:1993/FprA55:2018
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за проверка на взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges
ТК-54 
2018-07-13  
 
   
EN 60061-3:1993/prA56:2018
Изменение 56. Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за проверка на взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри
Amendment 56 - Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges
ТК-54 
2018-09-04  
 
   
EN 60061-4:1992/A16:2018
Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 4: Ръководство и обща информация
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 4: Guidelines and general information
ТК-54 
2018-09-18  
 
   
EN 60081:1998/A11:2018
Двуцокълни луминесцентни лампи. Технически изисквания за работните характеристики
Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications
ТК-54 
2017-10-19  
 
   
prEN 60309-1
Щепселни съединения за промишлени цели. Част 1: Общи изисквания
Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 1: General requirements
ТК-54 
2017-10-19  
 
   
prEN 60309-2
Щепселни съединения за промишлени цели. Част 2: Изисквания за размерите за взаимозаменяемост на щифта и контактната тръба
Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories
ТК-54 
2017-10-19  
 
   
prEN 60309-4
Щепселни съединения за промишлени цели. Част 4: Щепселни съединения с превключватели и съединители със или без взаимно блокиране
Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 4: Switched socket-outlets and connectors with or without interlock
ТК-54 
2017-01-04  
 
   
EN 60309-5:2017
Щепселни съединения за промишлени цели. Част 5: Изисквания за съвместимост и взаимозаменяемост на щепселни съединения, съединители за кораби и входни електрически системи на кораба за присъединяване към захранващи системи с ниско напрежение, разположени на брега
Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 5: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for plugs, socket-outlets, ship connectors and ship inlets for low-voltage shore connection systems (LVSC)
ТК-54 
2018-07-27  
 
   
EN 60320-1:2015/FprA1:2018
Уредни щепселни съединения за битови и подобни общи приложения. Част 1: Общи изисквания
Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 1: General requirements
ТК-54 
2018-04-03  
 
   
FprEN 60320-2-1:2017
Уредни щепселни съединения за битови и подобни общи приложения. Част 2-1: Щепселни съединения за шевни машини
Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-1: Sewing machine couplers
ТК-54 
2018-05-18  
 
   
FprEN 60320-2-3:2018
Уредни щепселни съединения за битови и подобни общи приложения. Част 2-3: Уредни щепселни съединения със степен на защита по-висока от IPX0
Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-3: Appliance couplers with a degree of protection higher than IPX0
ТК-54 
2018-05-18  
 
   
FprEN 60320-2-4:2018
Уредни щепселни съединения за битови и подобни общи приложения. Част 2-4: Съединители, зацепването на които зависи от прилагането на тежест
Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-4: Couplers dependent on appliance weight for engagement
ТК-54 
2018-08-10  
 
   
EN 60320-3:2014/FprA1:2018
Уредни щепселни съединения за битови и подобни общи приложения. Част 3: Стандартни листове и калибри
Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 3: Standard sheets and gauges
ТК-54 
2016-10-14  
 
   
prEN 60400:2016
Фасунги за тръбни луминесцентни лампи и държатели за стартери
Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders
ТК-54 
2018-03-26  
 
   
EN 60400:2017/prA1 {fragment1}
Фасонки за тръбни луминисцентни лампи и държатели за стартери {фрагмент 1}
Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders
ТК-54 
2018-01-13  
 
   
EN 60400:2017/prA1
Фасонки за тръбни луминесцентни лампи и държатели за стартери
Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders
ТК-54 
2018-09-11  
 
   
EN 60570:2003/A1:2018
Електрически захранващи системи с шинопроводи за осветители
Electrical supply track systems for luminaires

134 намерени, страница 1 от 5 Печат на резултата от търсенето        1 2 3 4 5