Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиРаботна програма на ТК-32

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-32 » Работна програма на ТК-32
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-32 
2016-06-01  
 
   
Пиперки белени стерилизирани
Sterilized skinnred peppers
ТК-32 
2017-07-25  
 
   
Икра зеленчукова стерилизирана
Ready dishes. Mixed vegetables (ikra)
ТК-32 
2019-05-07  
 
   
prEN 13708 rev
Хранителни продукти. Откриване на облъчени храни, съдържащи кристална захар, чрез ESR спектроскопия
Foodstuffs - Detection of irradiated food containing crystalline sugar by ESR spectroscopy
ТК-32 
2019-06-20  
 
   
FprEN 14103
Производни на мазнини и масла. Метилови естери на мастните киселини (FAME). Определяне съдържанието на естер и метилов естер на линоленовата киселина
Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of ester and linolenic acid methyl ester contents
ТК-32 
2019-05-22  
 
   
prEN 14105 rev
Производни на мазнини и масла. Метилови естери на мастните киселини (FAME). Определяне съдържанието на свободен и общ глицерол, и на моно-, ди- и триглицериди
Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of free and total glycerol and mono-, di-, triglyceride contents
ТК-32 
2019-05-22  
 
   
EN 14112:2016/prA1
Производни на мазнини и масла. Метилови естери на мастни киселини (FAME). Определяне на окислителна стабилност (изпитване с ускорено окисление)
Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of oxidation stability (accelerated oxidation test)
ТК-32 
2019-07-11  
 
   
FprEN 15633-1
Хранителни продукти. Откриване на хранителни алергени чрез имунологични методи. Част 1: Основни отнасяния
Foodstuffs - Detection of food allergens by immunological methods - Part 1: General considerations
ТК-32 
2019-07-11  
 
   
FprEN 15634-1
Хранителни продукти. Откриване на хранителни алергени чрез молекулярно-биологични методи. Част 1: Основни отнасяния
Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 1: General considerations
ТК-32 
2019-07-11  
 
   
FprEN 15634-2
Хранителни продукти. Откриване на хранителни алергени чрез молекулярни биологични методи. Част 2: Целина (Apium graveolens). Качествено определяне на специфичната ДНК последователност при варени колбаси чрез PCR в реално време
Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 2: Celery (Apium graveolens) - Detection of a specific DNA sequence in cooked sausages by real-time PCR
ТК-32 
2018-11-01  
 
   
prEN 15741
Фуражи: методи за вземане на проби и анализ. Определяне на органохлорни пестициди (OCPs) и полихлорирани бифенили (PCB) чрез GC/MS (газ хроматогрaфски/мас спектрометричен) метод
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of OCPs and PCBs by GC/MS
ТК-32 
2018-11-01  
 
   
prEN 15742
Фуражи: методи за вземане на проби и анализ. Определяне на органохлорни пестициди (OCPs) чрез GC/ECD метод
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of OCPs by GC/ECD
ТК-32 
2018-01-20  
 
   
prEN 15784 rev
Фуражи: Методи за вземане на проби и анализ. Изолиране и преброяване на предполагаеми колонии на Bacillus spp.
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Isolation and enumeration of presumptive Bacillus spp.
ТК-32 
2018-01-20  
 
   
prEN 15786 rev
Фуражи: Методи за вземане на проби и анализ. Изолиране и преброяване на Pediococcus spp.
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Isolation and enumeration of Pediococcus spp.
ТК-32 
2018-01-20  
 
   
prEN 15787 rev
Фуражи: Методи за вземане на проби и анализ. Изолиране и преброяване на Lactobacillus spp.
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Isolation and enumeration of Lactobacillus spp.
ТК-32 
2018-01-20  
 
   
prEN 15788 rev
Фуражи: Методи за вземане на проби и анализ. Изолиране и преброяване на Enterococcus (E. faecium) spp.
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Isolation and enumeration of Enterococcus (E. faecium) spp.
ТК-32 
2018-01-20  
 
   
prEN 15789 rev
Фуражи: Методи за вземане на проби и анализ. Изолиране и преброяване на пробиотици - щамове дрожди (saccharomyces cerevisiae)
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Isolation and enumeration of yeast probiotic strains (Saccharomyces cerevisiae)
ТК-32 
2019-07-11  
 
   
FprEN 15842
Хранителни продукти. Откриване на хранителни алергени. Основни обсъждания и валидиранe на методи
Foodstuffs - Detection of food allergens - General considerations and validation of methods
ТК-32 
2019-02-28  
 
   
prEN 15948
Зърнено-житни култури. Определяне на влага и протеин. Метод с използване на близка инфрачервена спектроскопия при цели зародиши
Cereals - Determination of moisture and protein - Method using Near-Infrared-Spectroscopy in whole kernels
ТК-32 
2018-12-13  
 
   
prEN 16215
Фуражи: методи за вземане на проби и анализ. Определяне на диоксини, диоксин-подобни PCBs и на индикаторни PCBs чрез GC/HRMS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of dioxins and dioxin-like PCBs by GC/HRMS and of indicator PCBs by GC/HRMS
ТК-32 
2019-06-18  
2019-07-25  
FprEN 17194
Фуражи: методи за вземане на проби и анализ. Определяне на дезоксиниваленол, афлатоксин В1, фумонизин В1 и В2, Т-2 и НТ-2 токсини, зеараленон и охратоксин А във фуражни суровини и комбинирани фуражи чрез LC-MS/MS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of Deoxynivalenol, Aflatoxin B1, Fumonisin B1 & B2, T-2 & HT-2 toxins, Zearalenone and Ochratoxin A in feed materials and compound feed by LC-MS/MS
ТК-32 
2019-06-28  
 
   
prEN 17203 rev
Хранителни продукти. Определяне на цитринин в хранителни продукти чрез високоефективна течна хроматография - тандемна масспектрометрия (HPLC-MS/MS)
Foodstuffs - Determination of citrinin in food by HPLC-MS/MS
ТК-32 
2019-06-06  
 
   
EN 17212:2019
Фуражи: методи за вземане на проби и анализ. Определяне съдържанието на меламин и цианурова киселина чрез течна хроматография с масспектрометрично откриване (LC-MS/MS)
Animal Feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of melamine and cyanuric acid content by liquid chromatographic method with mass spectrometric detection (LC-MS/MS)
ТК-32 
2019-06-19  
 
   
FprEN 17250
Хранителни продукти. Определяне на охратоксин A в червен пипер, лют червен пипер, черен и бял пипер, индийско орехче, смес от подправки, сладник, какао и продукти от какао чрез имуноафинитетно пречистване в колона и високоефективна течна хроматография с флуоресцентно откриване
Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in spices, liquorice, liquorice products, cocoa and cocoa products by IAC clean-up and HPLC-FLD
ТК-32 
2019-07-16  
2019-08-22  
FprEN 17251
Хранителни продукти. Определяне на охратоксин А в свинско месо и производни продукти чрез високоефективна течна хроматография с флуоресцентно откриване (HPLC-FLD)
Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in pork meat and derived products by high performance liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD)
ТК-32 
2019-07-16  
2019-08-22  
FprEN 17252
Хранителни продукти. Определяне на фомопсин А в семена на лупина и продукти от лупина чрез LC-MS/MS
Foodstuffs - Determination of phomopsin A in lupin seeds and lupin derived products by LC-MS/MS
ТК-32 
2019-07-11  
 
   
FprEN 17254
Хранителни продукти. Минимални изисквания за количествено измерване на глутена чрез ELISA
Foodstuffs - Minimum performance requirements for determination of gluten by ELISA
ТК-32 
2019-06-27  
 
   
EN 17256:2019
Фуражи: методи за вземане на проби и анализ. Определяне на алкалоиди на мораво рогче и тропанови алкалоиди във фуражни суровини и комбинирани фуражи чрез LC-MS/MS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of ergot alkaloids and tropane alkaloids in feed materials and compound feeds by LC-MS/MS
ТК-32 
2019-06-27  
 
   
EN 17264:2019
Хранителни продукти. Определяне на елементи и техните химически съединения. Определяне на алуминий чрез индуктивно свързана плазмена масспектрометрия (ICP-MS)
Foodstuffs - Determination elements and their chemical species - Determination of aluminium by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)
ТК-32 
2019-06-27  
 
   
EN 17265:2019
Хранителни продукти. Определяне на елементи и техните химически съединения. Определяне на алуминий чрез оптичен емисионен спектрален анализ с индуктивно свързана плазма (ICP-OES)
Foodstuffs - Determination elements and their chemical species - Determination of aluminium by inductively coupled plasma optical emission spectometry (ICP-OES)
ТК-32 
2019-06-18  
2019-07-25  
FprEN 17266
Хранителни продукти. Определяне на химични елементи и техните химични съединения. Определяне на органоживак в морски храни чрез елементен анализ на живак
Foodstuffs - Determination elements and their chemical species - Determination of organomercury in seafood by elemental mercury analysis

118 намерени, страница 1 от 4 Печат на резултата от търсенето        1 2 3 4