Стандартизация
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиНомер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-32 
2016-04-12  
 
 
Зеленчуци замразени
Frozen vegetables
ТК-11 
2017-09-01  
 
 
Бланк. Изисквания
Harness leather - Requirements
ТК-32 
2016-06-01  
 
 
Сосове зеленчукови. Общи изисквания
Vegetable sauces. General requirements
ТК-5 
2017-03-30  
 
 
Бетон. Методи за анализ на кородирал бетон
Concrete. Methods of Analysis of Corroded Concrete
ТК-4 
2017-10-16  
 
 
Цимент. Определяне на минералния състав на клинкера в цимент
Cement. Determination of mineral composition of the clinker in the cement
ТК-32 
2017-05-26  
2017-06-26  
 
Български кашкавал
Bulgarian Kashkaval
ТК-32 
2016-04-12  
 
 
Домати оранжерийни. Режим на преохлаждане и съхраняване
Greenhouse Tomatos. Regime for cold storage
ТК-32 
2016-04-12  
 
 
Краставици оранжерийни. Режим на преохлаждане и съхраняване
Greenhouse Cucumbers, for cold storage regime
ТК-32 
2016-04-12  
 
 
Пипер оранжериен. Режим на съхраняване
Greenhonse peppers. Regime for storage
ТК-32 
2017-02-13  
 
 
Консерви растителни и месо-растителни за деца стерилизирани
Canned vegetable and vegetable - and - meat junior food
ТК-28 
2017-03-24  
2017-12-04  
 
Метрология. Част 2: Речник на термините по законова метрология
Metrology. Part 2: Vocabulary of terms in legal metrology
ТК-32 
2016-02-18  
 
 
Лютеници
Lutenitsa
ТК-32 
2016-06-01  
 
 
Пиперки белени стерилизирани
Sterilized skinnred peppers
ТК-32 
2017-02-13  
 
 
Икра зеленчукова стерилизирана
Ready dishes. Mixed vegetables (ikra)
ТК-1 
2017-03-01  
2017-12-01  
 
Пожарни съединители
Fire connectors
ТК-5 
2016-10-31  
2017-03-15  
 
Елементи стоманобетонни за сглобяеми конструкции. Методи за изпитване и оценка на носимоспособност, деформативност и пукнатиноустойчивост
Prefabricated reinforced concrete elements. Test methods and assessment of strength, deformability and cracking resistance
ТК-32 
2016-05-03  
 
 
Концентрати доматени
Tomato paste
ТК-32 
2016-04-12  
 
 
Домати цели белени стерилизирани
Canned peeled tomatoes
ТК-11 
2017-09-01  
 
 
Естествен гьон. Изисквания
Sole leather - Requirements
ТК-11 
2017-09-01  
 
 
Говежди и биволски юфт. Изисквания
Cattlehide and buffalo Russia leather - Requirements
ТК-11 
2017-09-01  
 
 
Кожухарски велур. Изисквания
Dressed sheepskins for fur-coats. Requirements
ТК-11 
2017-09-01  
 
 
Кожухарски кожи, предназначени за изделия с косъма навън. Изисквания
Furriers furs for outward hair articles. Requirements
ТК-32 
2016-04-12  
 
 
Зеле кисело
Sour cabbage
ТК-32 
2016-05-03  
 
 
Сокове зеленчукови
Vegetable juice
ТК-32 
2016-06-01  
 
 
Сок доматен за деца
Tomato juice for children
ТК-17 
2016-07-19  
2017-01-15  
 
Телове, въжета и пръти от високоякостна стомана за предварително напрягане на строителни конструкции
Wire, strand and bar from high-strength steel for prestressing of structures
ТК-7 
2017-02-24  
 
 
Безопасно закалено стъкло
ТК-28 
2017-11-02  
2017-12-11  
FprCEN/TS 17171
Управление на наблюдаваните хидрометрични данни. Указания
Management of observed hydrometric data - Guidance
ТК-7 
2017-09-06  
 
 
prEN 00332074:2017
Камини с рециркулационна система за филтрация на въздуха
Recirculatory Filtration Fume Cupboards
ТК-17 
2016-01-07  
 
 
FprEN 10025-1
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 1: Общи технически условия на доставка
Hot rolled products of structural steels - Part 1: General

5031 намерени, страница 1 от 168 Печат на резултата от търсенето        1 2 3 4 5 6 7