Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Пътните превозни средства
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиНомер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
 
ТК-81 
2018-03-22  
 
   
Опаковки от полипропилен (РР), еднократни, за храни, мляко и млечни продукти. Термоформовани. Изисквания
ТК-32 
2016-06-01  
 
   
Сосове зеленчукови. Общи изисквания
Vegetable sauces. General requirements
ТК-59 
2019-02-27  
 
   
Система по ергономия. Антропометрични данни за ходилата на деца и подрастващи от 2 до 13-годишна възраст
System ergonomics. Anthropometric data on the feet of children and adolescents from 2 to 13 years of age
ТК-28 
2017-03-24  
2019-02-28  
   
Метрология. Част 2: Речник на термините по законова метрология
Metrology. Part 2: Vocabulary of terms in legal metrology
ТК-67 
2019-03-15  
 
   
Минерални масла. Определяне на условния вискозитет с вискозиметъра на Енглер
Mineral oil - Determination of to conditional viscosity by Engler degree
ТК-32 
2016-06-01  
 
   
Пиперки белени стерилизирани
Sterilized skinnred peppers
ТК-32 
2017-07-25  
 
   
Икра зеленчукова стерилизирана
Ready dishes. Mixed vegetables (ikra)
ТК-5 
2019-04-12  
 
   
Бетонни и стоманобетонни елементи за сглобяеми конструкции. Методи за изпитване за оценяване на носимоспособност, деформируемост и пукнатиноустойчивост
Reinforced concrete elements for prefabricated structures - Test methods for assessment of load bearing capacity, deformability and crack resistance
ТК-32 
2016-05-03  
 
   
Концентрати доматени
Tomato paste
ТК-67 
2019-03-01  
 
   
Нефтопродукти. Определяне наличието на водоразтворими киселини и основи
Products petroleum. Determination of water soluble acids and bases
ТК-67 
2019-02-21  
 
   
Нефтопродукти. Методи за изпитване. Определяне температурата на прокапване (по Убелоде)
Petroleum products. Methods of testing - Determination of the drop falling point (according to the method of Ubelode)
ТК-67 
2019-02-21  
 
   
Нефтопродукти. Изпитване на корозионното действие върху метали
Petroleum products. Test for corrosion effect on metals
ТК-32 
2016-05-03  
 
   
Сокове зеленчукови
Vegetable juice
ТК-32 
2016-06-01  
 
   
Сок доматен без добавена сол и захар
Tomato juice without added salt and sugar
ТК-17 
2016-07-18  
 
   
Телове, въжета и пръти от високоякостна стомана за предварително напрягане на строителни конструкции
Wire, strand and bar from high-strength steel for prestressing of structures
ТК-81 
2019-02-11  
 
   
CEN/TS 17176-3:2019
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване и подземно и надземно напорно отводняване, канализация и напояване. Ориентиран непластифициран поливинилхлорид (PVC-O). Част 3: Свързващи части
Plastics piping systems for water supply and for buried and above ground drainage, sewerage and irrigation under pressure - Oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) - Part 3: Fittings
ТК-17 
2016-01-07  
 
   
FprEN 10025-1
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 1: Общи технически условия на доставка
Hot rolled products of structural steels - Part 1: General (Characteristics, evaluation of conformity and marking)
ТК-17 
2019-03-20  
2019-05-08  
FprEN 10025-4
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 4: Технически условия на доставка за термомеханично валцувани заваряеми дребнозърнести конструкционни стомани
Hot rolled products of structural steels - Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels
ТК-17 
2019-03-20  
2019-05-08  
FprEN 10025-5
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 5: Технически условия на доставка за конструкционни стомани с повишена устойчивост на атмосферна корозия
Hot rolled products of structural steels - Part 5: Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance
ТК-17 
2019-03-20  
2019-05-08  
FprEN 10025-6
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 6: Технически условия на доставка за плоски продукти от конструкционни стомани с висока граница на провлачане в закалено и отвърнато състояние
Hot rolled products of structural steels - Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition
ТК-107 
2018-08-30  
2019-04-30  
   
prEN 1004
Подвижни работни площадки и скелета от готови елементи. Материали, размери, проектни товари и изисквания за безопасност и експлоатация
Mobile access and working towers made of prefabricated elements - Materials, dimensions, design loads, safety and performance requirements
ТК-100 
2018-01-18  
 
   
FprEN 1009-1
Машини за механична обработка на минерали и други подобни полезни изкопаеми. Безопасност. Част 1: Общи изисквания за частично окомплектовани машини и единици за обработка
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 1: Common requirements for partly completed machinery and processing plants
ТК-100 
2018-01-18  
 
   
FprEN 1009-2
Машини за механична обработка на минерали и други подобни полезни изкопаеми. Безопасност. Част 2: Специфични изисквания за подавателни механизми и устройства за непрекъснат транспорт
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 2: Specific requirements for feeding machinery and continuous handling equipment
ТК-100 
2018-01-18  
 
   
FprEN 1009-3
Машини за механична обработка на минерали и други подобни полезни изкопаеми. Безопасност. Част 3: Специфични изисквания за машини за раздробяване и фрезоване
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 3: Specific requirements for crushing and milling machinery
ТК-100 
2018-01-18  
 
   
FprEN 1009-4
Машини за механична обработка на минерали и други подобни полезни изкопаеми. Безопасност. Част 4: Специфични изисквания за пресяващ механизъм
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 4: Specific requirements for screening machinery
ТК-100 
2018-01-18  
 
   
FprEN 1009-5
Машини за механична обработка на минерали и други подобни полезни изкопаеми. Безопасност. Част 5: Специфични изисквания за машини за почистване, рециклиране, сортиране и обработка на кал
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 5: Specific requirements for cleaning, recycling, sorting and mud treatment machinery
ТК-17 
2017-10-12  
 
   
prEN 10132-1 rev
Студеновалцувани тесни стоманени ленти за термична обработка. Технически условия на доставка. Част 1: Общи положения
Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery conditions - Part 1: General
ТК-17 
2017-10-12  
 
   
prEN 10132-2 rev
Студеновалцувани тесни стоманени ленти за термична обработка. Технически условия на доставка. Част 2: Циментовани стомани
Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery conditions - Part 2: Case hardening steels
ТК-17 
2017-10-12  
 
   
prEN 10132-3 rev
Студеновалцувани тесни стоманени ленти за термична обработка. Технически условия на доставка. Част 3: Стомани за закаляване и отвръщане
Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery conditions - Part 3: Steels for quenching and tempering
ТК-17 
2017-10-12  
 
   
prEN 10132-4 rev
Студеновалцувани тесни стоманени ленти за термична обработка. Технически условия на доставка. Част 4: Стомани за пружини и за други приложения
Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery conditions - Part 4: Spring steels and other applications

5446 намерени, страница 1 от 182 Печат на резултата от търсенето        1 2 3 4 5 6 7