Стандартизация
Стандартите и сигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиНомер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-43 
2017-04-11  
 
 
Хладилни камери за съхранение и шкафове за професионално използавне. Класификация, изисквания и методи за изпитване
Refrigerated storage cabinets and counters for professional use - Classification, requirements and test conditions
ТК-80 
2017-03-16  
2017-04-20  
 
ISO/NP 22550
Document management - AFP interchange set for graphics arts documents (AFP/GA)
ТК-80 
2017-03-16  
2017-04-20  
 
ISO/NP TS 22558
Health informatics - Classification of traditional Chinese medicine datasets
ТК-32 
2016-04-12  
 
 
Зеленчуци замразени
Frozen vegetables
ТК-11 
2017-02-27  
 
 
Бланк
Harness leather
ТК-32 
2016-06-01  
 
 
Сосове зеленчукови. Общи изисквания
Vegetable sauces. General requirements
ТК-32 
2017-05-11  
2017-06-11  
 
Българско кисело мляко
Bulgarian Yogurt
ТК-5 
2017-03-15  
2017-03-30  
 
Бетон. Методи за анализ на кородирал бетон
Concrete. Methods of Analysis of Corroded Concrete
ТК-4 
2017-01-03  
2017-03-28  
 
Цимент. Определяне на минералния състав на клинкера в цимент
Cement. Determination of mineral composition of the clinker in the cement
ТК-32 
2017-05-26  
2017-06-26  
 
Български кашкавал
Bulgarian Kashkaval
ТК-32 
2016-04-12  
 
 
Домати оранжерийни. Режим на преохлаждане и съхраняване
Greenhouse Tomatos. Regime for cold storage
ТК-32 
2016-04-12  
 
 
Краставици оранжерийни. Режим на преохлаждане и съхраняване
Greenhouse Cucumbers, for cold storage regime
ТК-32 
2016-04-12  
 
 
Пипер оранжериен. Режим на съхраняване
Greenhonse peppers. Regime for storage
ТК-32 
2017-02-13  
 
 
Консерви растителни и месо-растителни за деца стерилизирани
Canned vegetable and vegetable - and - meat junior food
ТК-28 
2017-03-24  
2017-12-04  
 
Метрология. Част 2: Речник на термините по законова метрология
Metrology. Part 2: Vocabulary of terms in legal metrology
ТК-32 
2016-02-18  
 
 
Лютеници
Lutenitsa
ТК-16 
2017-05-15  
 
 
Библиографски данни в книгите
Bibliographic data in books
ТК-32 
2016-06-01  
 
 
Пиперки белени стерилизирани
Sterilized skinnred peppers
ТК-32 
2017-02-13  
 
 
Икра зеленчукова стерилизирана
Ready dishes. Mixed vegetables (ikra)
ТК-1 
2017-03-01  
2017-12-01  
 
Пожарни съединители
Fire connectors
ТК-5 
2016-10-31  
2017-03-15  
 
Елементи стоманобетонни за сглобяеми конструкции. Методи за изпитване и оценка на носимоспособност, деформативност и пукнатиноустойчивост
Prefabricated reinforced concrete elements. Test methods and assessment of strength, deformability and cracking resistance
ТК-32 
2016-05-03  
 
 
Концентрати доматени
Tomato paste
ТК-32 
2016-04-12  
 
 
Домати цели белени стерилизирани
Canned peeled tomatoes
ТК-11 
2017-02-27  
 
 
Гьон естествен
Sole leather
ТК-11 
2017-02-27  
 
 
Юфт говежди и биволски
Cattlehide and Buffalo Russian Leather
ТК-11 
2017-02-27  
 
 
Велур кожухарски. Общи изисквания
Dressed sheepskins for fur-coats. General requirements
ТК-11 
2017-02-27  
 
 
Кожи кожухарски, предназначени за изделия с косъма навън. Общи изисквания
Furriers furs for outward hair articles. General requirements
ТК-32 
2016-04-12  
 
 
Зеле кисело
Sour cabbage
ТК-32 
2016-05-03  
 
 
Сокове зеленчукови
Vegetable juice
ТК-32 
2016-06-01  
 
 
Сок доматен за деца
Tomato juice for children

3788 намерени, страница 1 от 127 Печат на резултата от търсенето        1 2 3 4 5 6 7