Стандартизация
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-11 
2018-02-12  
 
   
Бланк. Изисквания
Harness leather - Requirements
ТК-32 
2016-06-01  
 
   
Сосове зеленчукови. Общи изисквания
Vegetable sauces. General requirements
ТК-5 
2017-03-30  
 
   
Бетон. Методи за анализ на кородирал бетон
Concrete. Methods of Analysis of Corroded Concrete
ТК-4 
2017-10-16  
 
   
Цимент. Определяне на минералния състав на клинкера в цимент
Cement. Determination of mineral composition of the clinker in the cement
ТК-32 
2017-02-13  
 
   
Консерви растителни и месо-растителни за деца стерилизирани
Canned vegetable and vegetable - and - meat junior food
ТК-28 
2017-03-24  
2017-12-04  
   
Метрология. Част 2: Речник на термините по законова метрология
Metrology. Part 2: Vocabulary of terms in legal metrology
ТК-32 
2016-06-01  
 
   
Пиперки белени стерилизирани
Sterilized skinnred peppers
ТК-32 
2017-02-13  
 
   
Икра зеленчукова стерилизирана
Ready dishes. Mixed vegetables (ikra)
ТК-1 
2017-03-01  
2017-12-01  
   
Пожарни съединители
Fire connectors
ТК-5 
2016-10-31  
2017-03-15  
   
Елементи стоманобетонни за сглобяеми конструкции. Методи за изпитване и оценка на носимоспособност, деформативност и пукнатиноустойчивост
Prefabricated reinforced concrete elements. Test methods and assessment of strength, deformability and cracking resistance
ТК-32 
2016-05-03  
 
   
Концентрати доматени
Tomato paste
ТК-11 
2018-02-12  
 
   
Естествен гьон. Изисквания
Sole leather - Requirements
ТК-11 
2018-02-12  
 
   
Говежди и биволски юфт. Изисквания
Cattlehide and buffalo leather - Requirements
ТК-11 
2018-02-12  
 
   
Кожухарски велур. Изисквания
Sueded sheepskins - Requirements
ТК-11 
2018-02-12  
 
   
Кожухарски кожи, предназначени за изделия с косъма навън. Изисквания
Furskins - Requirements
ТК-32 
2016-05-03  
 
   
Сокове зеленчукови
Vegetable juice
ТК-32 
2016-06-01  
 
   
Сок доматен за деца
Tomato juice for children
ТК-17 
2016-07-19  
2017-01-15  
   
Телове, въжета и пръти от високоякостна стомана за предварително напрягане на строителни конструкции
Wire, strand and bar from high-strength steel for prestressing of structures
ТК-7 
2017-06-01  
 
   
Закалено безопасно стъкло, предназначено за сухопътни превозни средства
ТК-28 
2018-01-25  
 
   
FprCEN/TS 17171
Управление на наблюдаваните хидрометрични данни. Указания
Management of observed hydrometric data - Guidance
ТК-17 
2016-01-07  
 
   
FprEN 10025-1
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 1: Общи технически условия на доставка
Hot rolled products of structural steels - Part 1: General
ТК-17 
2018-01-17  
 
   
FprEN 10025-4
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 4: Технически условия на доставка за термомеханично валцувани заваряеми дребнозърнести конструкционни стомани
Hot rolled products of structural steels - Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels
ТК-17 
2018-01-17  
 
   
FprEN 10025-5
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 5: Технически условия на доставка за конструкционни стомани с повишена устойчивост на атмосферна корозия
Hot rolled products of structural steels - Part 5: Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance
ТК-17 
2018-01-17  
 
   
FprEN 10025-6
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 6: Технически условия на доставка за плоски продукти от конструкционни стомани с висока граница на провлачане в закалено и отвърнато състояние
Hot rolled products of structural steels - Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition
ТК-107 
2018-01-03  
 
   
prEN 1004 rev
Подвижни работни площадки и скелета от готови елементи. Материали, размери, проектни товари и изисквания за безопасност и експлоатация
Mobile access and working towers made of prefabricated elements - Materials, dimensions, design loads, safety and performance requirements
ТК-17 
2017-11-23  
 
   
prEN 10058
Горещовалцувани плоски стоманени пръти и широкоивична стомана с общо предназначение. Размери и допустими отклонения от формата и размерите
Hot rolled flat steel bars and steel wide flats for general purposes - Dimensions and tolerances on shape and dimensions
ТК-17 
2017-03-28  
 
   
prEN 10079 rev
Определения за стоманени продукти
Definition of steel products
ТК-100 
2018-01-18  
 
   
prEN 1009-1
Машини за механична обработка на минерали и други подобни полезни изкопаеми. Безопасност. Част 1: Общи изисквания за частично окомплектовани машини и единици за обработка
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 1: Common requirements for partly completed machinery and processing plants
ТК-100 
2018-01-18  
 
   
prEN 1009-2
Машини за механична обработка на минерали и други подобни полезни изкопаеми. Безопасност. Част 2: Специфични изисквания за подавателни механизми и устройства за непрекъснат транспорт
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 2: Specific requirements for feeding machinery and continuous handling equipment
ТК-100 
2018-01-18  
 
   
prEN 1009-3
Машини за механична обработка на минерали и други подобни полезни изкопаеми. Безопасност. Част 3: Специфични изисквания за машини за раздробяване и фрезоване
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 3: Specific requirements for crushing and milling machinery

5070 намерени, страница 1 от 169 Печат на резултата от търсенето        1 2 3 4 5 6 7