Стандартизация
Документи и архиви
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПНомер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
 
ТК-81 
2018-03-22  
 
   
Опаковки от полипропилен (РР), еднократни, за храни, мляко и млечни продукти. Термоформовани. Изисквания
ТК-84 
2018-09-03  
 
   
ISO 9564-1:2017/AWI Amd 1
Финансови услуги. Управление и сигурност на персоналния идентификационен номер (PIN). Част 1: Основни принципи и изисквания за персонални идентификационни номера (PINs) в картови системи - Измененеие 1
ТК-32 
2016-06-01  
 
   
Сосове зеленчукови. Общи изисквания
Vegetable sauces. General requirements
ТК-5 
2017-03-30  
 
   
Бетон. Методи за анализ на кородирал бетон
Concrete. Methods of Analysis of Corroded Concrete
ТК-4 
2017-10-16  
 
   
Цимент. Определяне на минералния състав на клинкера в цимент
Cement. Determination of mineral composition of the clinker in the cement
ТК-28 
2017-03-24  
2017-12-04  
   
Метрология. Част 2: Речник на термините по законова метрология
Metrology. Part 2: Vocabulary of terms in legal metrology
ТК-32 
2016-06-01  
 
   
Пиперки белени стерилизирани
Sterilized skinnred peppers
ТК-32 
2017-07-25  
 
   
Икра зеленчукова стерилизирана
Ready dishes. Mixed vegetables (ikra)
ТК-1 
2018-09-03  
2018-11-01  
Пожарни съединители.Част 1:Съединители „Щорц”с втулка
Fire couplings. Part1: Storz couplings with sleeves
ТК-1 
2018-09-03  
2018-11-01  
Пожарни съединители. Част 2: Съединители„Щорц”с вътрешна резба
Fire couplings - Part 2: Storz couplings with internal thread
ТК-1 
2018-09-03  
2018-11-01  
Пожарни съединители. Част 3: Капачки за съединители „Щорц”
Fire couplings - Part 3: Caps for Storz couplings
ТК-1 
2018-09-03  
2018-11-01  
Пожарни съединители. Част 4: Променители за съединители„Щорц”
Fire couplings - Part 4: Adapters for Storz couplings
ТК-11 
2018-09-11  
2018-11-11  
Бебешки обувки и обувки за деца. Изисквания
Infants’ and children’s footwear – Requirements
ТК-5 
2018-08-10  
 
   
Стоманобетонни елементи за сглобяеми конструкции. Методи за изпитване за оценяване на носимоспособност, деформируемост и пукнатиноустойчивост
Reinforced concrete elements for prefabricated structures. Test methods for assessment of load bearing capacity, deformability and crack resistance
ТК-32 
2016-05-03  
 
   
Концентрати доматени
Tomato paste
ТК-11 
2018-09-11  
2018-11-11  
Обувки. Изисквания
Footwear – Requirements
ТК-32 
2016-05-03  
 
   
Сокове зеленчукови
Vegetable juice
ТК-32 
2016-06-01  
 
   
Сок доматен без добавена сол и захар
Tomato juice without added salt and sugar
ТК-17 
2016-07-18  
 
   
Телове, въжета и пръти от високоякостна стомана за предварително напрягане на строителни конструкции
Wire, strand and bar from high-strength steel for prestressing of structures
ТК-0/ПС-31 
2018-10-09  
2018-12-09  
FprCEN/TR 17341
Биопродукти. Примери за докладване за критерии за устойчивост
Bio-based products - Examples of reporting on sustainability criteria
ТК-28 
2018-02-26  
 
   
CEN/TS 17171:2018
Управление на наблюдаваните хидрометрични данни. Указания
Management of observed hydrometric data - Guidance
ТК-17 
2016-01-07  
 
   
FprEN 10025-1
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 1: Общи технически условия на доставка
Hot rolled products of structural steels - Part 1: General (Characteristics, evaluation of conformity and marking)
ТК-17 
2018-09-06  
 
   
prEN 10025-4
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 4: Технически условия на доставка за термомеханично валцувани заваряеми дребнозърнести конструкционни стомани
Hot rolled products of structural steels - Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels
ТК-17 
2018-09-06  
 
   
prEN 10025-5
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 5: Технически условия на доставка за конструкционни стомани с повишена устойчивост на атмосферна корозия
Hot rolled products of structural steels - Part 5: Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance
ТК-17 
2018-09-06  
 
   
prEN 10025-6
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 6: Технически условия на доставка за плоски продукти от конструкционни стомани с висока граница на провлачане в закалено и отвърнато състояние
Hot rolled products of structural steels - Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition
ТК-107 
2018-08-30  
2019-04-30  
   
prEN 1004
Подвижни работни площадки и скелета от готови елементи. Материали, размери, проектни товари и изисквания за безопасност и експлоатация
Mobile access and working towers made of prefabricated elements - Materials, dimensions, design loads, safety and performance requirements
ТК-17 
2018-10-05  
 
   
EN 10058:2018
Горещовалцувани плоски стоманени пръти и широкоивична стомана с общо предназначение. Размери и допустими отклонения от формата и размерите
Hot rolled flat steel bars and steel wide flats for general purposes - Dimensions and tolerances on shape and dimensions
ТК-17 
2017-03-28  
 
   
prEN 10079 rev
Определения за стоманени продукти
Definition of steel products
ТК-100 
2018-01-18  
 
   
prEN 1009-1
Машини за механична обработка на минерали и други подобни полезни изкопаеми. Безопасност. Част 1: Общи изисквания за частично окомплектовани машини и единици за обработка
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 1: Common requirements for partly completed machinery and processing plants
ТК-100 
2018-01-18  
 
   
prEN 1009-2
Машини за механична обработка на минерали и други подобни полезни изкопаеми. Безопасност. Част 2: Специфични изисквания за подавателни механизми и устройства за непрекъснат транспорт
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 2: Specific requirements for feeding machinery and continuous handling equipment

5347 намерени, страница 1 от 179 Печат на резултата от търсенето        1 2 3 4 5 6 7