Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
 
ТК-67 
2017-12-04  
 
   
prEN
Течни нефтопродукти. Определяне на дестилационните характеристики при атмосферно налягане. Микродестилация
Liquid petroleum products - Determination of distillation characteristics at atmospheric pressure - Micro-distillation
 
ТК-81 
2018-03-01  
 
   
Опаковки от полипропилен (РР), еднократни, за храни, мляко и млечни продукти. Термоформовани. Изисквания
ТК-11 
2018-04-13  
 
   
Бланк. Изисквания
Harness leather - Requirements
ТК-32 
2016-06-01  
 
   
Сосове зеленчукови. Общи изисквания
Vegetable sauces. General requirements
ТК-5 
2017-03-30  
 
   
Бетон. Методи за анализ на кородирал бетон
Concrete. Methods of Analysis of Corroded Concrete
ТК-4 
2017-10-16  
 
   
Цимент. Определяне на минералния състав на клинкера в цимент
Cement. Determination of mineral composition of the clinker in the cement
ТК-33 
2018-04-19  
2018-07-30  
Трупи за производство на моливи
Logs for the production of pencils
ТК-28 
2017-03-24  
2017-12-04  
   
Метрология. Част 2: Речник на термините по законова метрология
Metrology. Part 2: Vocabulary of terms in legal metrology
ТК-32 
2016-06-01  
 
   
Пиперки белени стерилизирани
Sterilized skinnred peppers
ТК-32 
2017-07-25  
 
   
Икра зеленчукова стерилизирана
Ready dishes. Mixed vegetables (ikra)
ТК-1 
2018-02-08  
 
   
Пожарни съединители. Част 1:Съединители с втулка
Fire connectors - Part 1: Connectors with insertion
ТК-1 
2018-02-08  
 
   
Пожарни съединители. Част 2: Съединители с вътрешна резба
Fire connectors - Part 2: Connectors with internal thread
ТК-1 
2018-02-08  
 
   
Пожарни съединители. Част 3: Съединителни капачки
Fire connectors - Part 3: Connection caps
ТК-1 
2018-02-08  
 
   
Пожарни съединители. Част 4: Променители
Fire connectors - Part 4: Adapters
ТК-11 
2018-02-15  
 
   
Бебешки обувки
Baby's shoes
ТК-5 
2016-10-31  
 
   
Елементи стоманобетонни за сглобяеми конструкции. Методи за изпитване и оценка на носимоспособност, деформативност и пукнатиноустойчивост
Prefabricated reinforced concrete elements. Test methods and assessment of strength, deformability and cracking resistance
ТК-32 
2016-05-03  
 
   
Концентрати доматени
Tomato paste
ТК-11 
2018-03-23  
 
   
Обувки
Shoes
ТК-11 
2018-04-13  
 
   
Естествен гьон. Изисквания
Sole leather - Requirements
ТК-11 
2018-04-13  
 
   
Говежди и биволски юфт. Изисквания
Cattle hide Juchten leather (Russia leather) - Requirements
ТК-11 
2018-04-13  
 
   
Кожухарски велур. Изисквания
Sueded sheepskins - Requirements
ТК-11 
2018-04-13  
 
   
Кожухарски кожи, предназначени за изделия с косъма навън. Изисквания
Furskins - Requirements
ТК-32 
2016-05-03  
 
   
Сокове зеленчукови
Vegetable juice
ТК-32 
2016-06-01  
 
   
Сок доматен без добавена сол и захар
Tomato juice without added salt and sugar
ТК-17 
2016-07-18  
 
   
Телове, въжета и пръти от високоякостна стомана за предварително напрягане на строителни конструкции
Wire, strand and bar from high-strength steel for prestressing of structures
ТК-28 
2018-02-26  
 
   
FprCEN/TS 17171
Управление на наблюдаваните хидрометрични данни. Указания
Management of observed hydrometric data - Guidance
ТК-17 
2016-01-07  
 
   
FprEN 10025-1
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 1: Общи технически условия на доставка
Hot rolled products of structural steels - Part 1: General (Characteristics, evaluation of conformity and marking)
ТК-17 
2018-01-17  
 
   
FprEN 10025-4
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 4: Технически условия на доставка за термомеханично валцувани заваряеми дребнозърнести конструкционни стомани
Hot rolled products of structural steels - Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels
ТК-17 
2018-01-17  
 
   
FprEN 10025-5
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 5: Технически условия на доставка за конструкционни стомани с повишена устойчивост на атмосферна корозия
Hot rolled products of structural steels - Part 5: Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance
ТК-17 
2018-01-17  
 
   
FprEN 10025-6
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 6: Технически условия на доставка за плоски продукти от конструкционни стомани с висока граница на провлачане в закалено и отвърнато състояние
Hot rolled products of structural steels - Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition

5067 намерени, страница 1 от 169 Печат на резултата от търсенето        1 2 3 4 5 6 7