Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиТК-89 Туристически дейности

Статус: Активен
Председател: д-р Силвия Паскалева
Секретар: Десислава Гуленова
Телефон: 02/81 74 581
Е-майл: Desislava.Gulenova@bds-bg.org

Заглавие на български

Туристически дейности

Заглавие на английски

Tourism activities

Област на действие на български

Стандартизация на терминология и спецификации на основните и допълнителни туристически услуги и дейности, предлагани от туристическия сектор, което може да бъде използвано с цел осигуряване на възможности за взимане на информирани решения от потребители, туристи и доставчици на туристически услуги, в това число:
- туроператорска и туристическа агентска дейност;
- хотелиерство;
- ресторантьорство;
- на екскурзоводски дейности- воденето на туристи в планинска, природна и градска среда, и предоставянето на услуги за спорт и др.
- на основни и допълнителни туристически услуги (по видове туризъм - морски, ски, културен, балнео, СПА, уелнес, селски, винен, еко, конгресен, детски и младежки, приключенски, спортен, ловен, голф и др.)

Област на действие на английски

Standardization of tourism services offered by tour operators, travel agents and providers of services for transporting tourists, including: internal management activities, provision of services, quality of service and human resources management

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 329

Туристически услуги

ISO/TC 228

Туризъм и свързаните с него услуги

CEN/TC 394

Услуги в областта на мануална терапия