Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиТК-88 Спорт, съоръжения за спорт и свободно време

Статус: Активен
Председател: проф. Вихрен Стойчев Бачев
Секретар: Камелия Миланова
Телефон: 02/81 74 539
Е-майл: Kamelia.Milanova@bds-bg.org

Заглавие на български

Спорт, съоръжения за спорт и свободно време

Заглавие на английски

Sport and equipment for sport

Област на действие на български

Стандарти отнасящи се до съоръженията, екипировката, принадлежностите и други продукти, процеси и услуги в областта на спорта и свободното време, терминология и определения за тяхното идентифициране и методи за изпитване

Област на действие на английски

Standards dedicated to sport facilities, equipment, tools and other products, processes and services concerning sport and leisure time, terminology and definitions for its identification and testing methods

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 136

Площадки и съоръжения за спорт, детски площадки и свободно време

CEN/TC 152

Машини и съоръжения за панаири и паркове за забавление. Безопасност

CEN/TC 217

Покрития за спортни площадки

CEN/TC 315

Съоръжения за зрители

CEN/TC 402

Частни семейни плувни басейни

ISO/TC 83

Устройства и оборудване за спорт и забавления