Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоТК-86 Взривни материали за граждански цели и пиротехнически изделия

Статус: Активен
Председател: Елена Филипова
Секретар: инж. Иван Денев
Телефон: 02 817 4569
Е-майл: ivan.denev@bds-bg.org

Заглавие на български

Взривни материали за граждански цели и пиротехнически изделия

Заглавие на английски

Explosives for civil uses and pyrotechnic articles

Област на действие на български

Стандарти в областта на взривните материали и средствата за взривяване за граждански цели и пиротехнически изделия

Област на действие на английски

Standards about: explosives and detonating devices for civil uses and pyrotechnic articles

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 212

Пиротехнически изделия

CEN/TC 321

Взривни материали за граждански цели

CEN/SS C20

Взривни вещества и фойерверки