Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиТК-85 Огнеупори

Статус: Закрит
Председател:
Секретар:
Телефон:
Е-майл:

Заглавие на български

Огнеупори

Заглавие на английски

Refractories

Област на действие на български

Няма информация

Област на действие на английски

Няма информация

обединен с БИС/TК 7