Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиТК-84 Банково дело, ценни книжа, финансови услуги и електронно фактуриране

Статус: Активен
Председател: Иван Такев
Секретар: Десислава Гуленова
Телефон: 02/81 74 581
Е-майл: Desislava.Gulenova@bds-bg.org

Заглавие на български

Банково дело, ценни книжа, финансови услуги и електронно фактуриране

Заглавие на английски

Banking, securities, financial services and e-invoicing

Област на действие на български

Стандартизация в областта на банковото дело, ценните книжа и финансовите услуги, включително в областта на личното финансово планиране и електронното фактуриране

Област на действие на английски

Standardization in the field of banking, securities and financial services including in the field of financial planning and e-invoicing

Съответствие с европейски и международни технически комитети

ISO/TC 68

Финансови услуги

ISO/TC 222

Персонално/лично финансово планиране

ISO/TC 68/SC 2

Финансови услуги, сигурност

ISO/TC 68/SC 8

Референтни данни

CEN/TC 434

Електронно фактуриране

CEN/WS XFS

Разширения за финансови услуги

CEN/WS XBRL

Подобряване на прозрачността на финансовата и бизнес отчетност

ISO/PC 295

Събиране на данни от одит

ISO/TC 68/SC 9

Информационен обмен