Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеТК-83 Водоснабдяване и канализация

Статус: Активен
Председател: инж. Пламен Никифоров
Секретар: Виолета Михайлова
Телефон: 02/ 8174 595
Е-майл: violeta.mihailova@bds-bg.org

Заглавие на български

Водоснабдяване и канализация

Заглавие на английски

Water supply, drainage and sewage systems

Област на действие на български

Проучване, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, поддръжка и управление на водоснабдителните и канализационни системи и съоръжения.

Област на действие на английски

Investigation, design, construction, putting into operation, maintenance, and management of the water supply, drainage and sewer systems and equipments.

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 164

Водоснабдяване

CEN/TC 165

Техника на отпадъчните води

ISO/TC 224

Дейности, свързани с услугите в областта на водоснабдителни и канализационни системи. Критерии за качеството на услугите и показатели за изпълнението им