Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиТК-82 Акустика. Шум и вибрации

Статус: Активен
Председател: инж. Бончо Иванов Бончев
Секретар: Екатерина Георгиева Славова
Телефон: 02/81 74 579
Е-майл: Ekaterina.Slavova@bds-bg.org

Заглавие на български

Акустика. Шум и вибрации

Заглавие на английски

Acoustics. Noise and vibrations

Област на действие на български

Стандартизация на терминология, методи за измерване и оценяване на акустични емисии, вибрации и удар от гледна точка на техническото състояние/качеството на машините и съоръженията, методи за измерване и оценяване на въздействието на шума, вибрациите и влиянието им върху човека и околната среда, както и методи за намаляване и защита от шум, вибрации и удари, чрез правилно конструиране, използване и контрол на машините и съоръженията. Акустични свойства на строителни материали и елементи на сгради

Област на действие на английски

Terminology, acoustic emission, mechanical vibration and shock measurement and assessment methods about machines and equipment technical condition/ quality, measurement and assessment methods of noise, vibration and shock human and environment impact and reducing and noise, vibration and shock defence methods by correct design, exploitation and control of machines and equipment performance. Acoustic properties of building materials and elements of buildings.

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 159

Антифони (Слухови предпазители)

CEN/TC 211

Акустика

CEN/TC 231

Механични вибрации и удар

ISO/TC 43

Акустика

ISO/TC 108

Механични вибрациии, удар и мониторинг на състоянието

ISO/TC 43/SC 1

Шум

ISO/TC 43/SC 2

Строителна акустика

CEN/TC 126

Акустични свойства на строителни елементи и на сгради

CEN/SS S01

Акустична и звукова изолация