Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеТК-81 Пластмаси

Статус: Активен
Председател: д-р инж. Любомир Витанов
Секретар: инж. Христина Георгиева
Телефон: 02/81 74 578
Е-майл: Hristina.Georgieva@bds-bg.org

Заглавие на български

Пластмаси

Заглавие на английски

Plastics

Област на действие на български

Стандарти в областта на полимерни материали и продукти и суровини за тях, като тръби и свързващи части, профили, маркучи, подови настилки, стенни облицовки, тапети, фолио и листове, композитни материали и пластмасови материали в контакт с храни

Област на действие на английски

Standards in the field of polymeric materials and products and raw materials for them, such as pipes and fittings, profiles, hoses, floor coverings, wall coverings, wallpaper, films and sheets, composite materials and plastic materials in contact with food

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 99

Облицовки за стени

CEN/TC 134

Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития

CEN/TC 155

Пластмасови тръби и тръбопроводни системи

CEN/TC 194

Домакински принадлежности в контакт с хранителни продукти

CEN/TC 210

Резервоари и съдове от стъклоусилени пластмаси

CEN/TC 249

Пластмаси

CEN/TC 266

Стационарни резервоари от термопласти

ISO/TC 61

Пластмаси

ISO/TC 138

Пластмасови тръби, свързващи части и вентили за транспортиране на флуиди

ISO/TC 61/SC 4

Поведение при горене

ISO/TC 138/SC 2

Пластмасови тръби и свързващи части за водоснабдяване

ISO/TC 138/SC 5

Общи свойстава на тръби, свързващи части и вентили от пластмаси и допълнителните им принадлежности. Методи за изпитвания и основни изисквания