Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоТК-80 Електронен обмен на данни в администрацията, търговията и услугите

Статус: Активен
Председател: Иван Костов
Секретар: Десислава Гуленова
Телефон: 02/81 74 581
Е-майл: Desislava.Gulenova@bds-bg.org

Заглавие на български

Електронен обмен на данни в администрацията, търговията и услугите

Заглавие на английски

Electronic data interchange for administration, commerce and transport

Област на действие на български

Стандартизиране на процесите на управление на данни, свързани с електронния обмен за администрацията, търговията и при услугите. Стандартизиране на пощенски услуги и здравните записи в областта на информатиката за здравеопазването. Уеднаквяване на изискванията за провеждане на проучвания и социални изследвания

Област на действие на английски

Стандартизиране на процесите на управление на данни, свързани с електронния обмен за администрацията, търговията и при услугите. Стандартизиране на пощенски услуги и здравните записи, в областта на информатиката за здравеопазването. Уеднаквяване на изискванията за провеждане на проучвания и социални изследвания

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 251

Информатика в здравеопазването

CEN/TC 331

Пощенски услуги

ISO/TC 154

Процеси, елементи от данни и документи в търговията, индустрията и администрацията

ISO/TC 215

Информатика в здравеопазването

ISO/TC 171

Приложения за управление на документи

ISO/TC 225

Проучвания на пазара, общественото мнение и проучвания в социалната сфера

ISO/TC 171/SC 1

Качество, съхраняване и интегритет на информацията

ISO/TC 171/SC 2

Файлови формати на документи, EDMS системи и достоверност на информацията

CEN/TC 440

Електронни обществени поръчки

CEN/TC 445

Електронни бизнес процеси в застрахователната индустрия

CEN/TC 447

Услуги – поръчки, договори и оценка на изпълнението

CEN/WS BII3

Бизнес интерфейси за оперативна съвместимост за обществените поръчки в Европа – фаза 3

ISO/PC 294

Насоки за ценообразуване

ISO/PC 303

Насоки за потребителите относно гаранции и гаранционни срокове