Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиТК-76 Каучук

Статус: Активен
Председател: проф. Евгения Джагарова
Секретар: инж. Христина Георгиева
Телефон: 02/81 74 578
Е-майл: Hristina.Georgieva@bds-bg.org

Заглавие на български

Каучук

Заглавие на английски

Rubber

Област на действие на български

Стандарти в областта на каучук, пневматични гуми, технически каучукови изделия, изделия от латекс

Област на действие на английски

Standards in the field of rubber, tyres, technical rubber products and products of latex

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 188

Транспортни ленти

CEN/TC 208

Уплътнители от еластомери за тръби и тръбопроводи

CEN/TC 218

Каучукови и пластмасови маркучи и комплектувани маркучи

CEN/TC 366

Материали, получени от излязли от употреба гуми

ISO/TC 45

Каучук и каучукови изделия

ISO/TC 157

Механични противозачатъчни средства

ISO/TC 31

Пневматични гуми, джанти и вентили

ISO/TC 31/SC 7

Индустриални гуми и джанти