Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиТК-75 Електромагнитна съвместимост

Статус: Активен
Председател: Йордан Стоянов Арабаджийски
Секретар: инж. Сийка Златанова
Телефон: 02/81 74 559
Е-майл: Siika.Zlatanova@bds-bg.org

Заглавие на български

Електромагнитна съвместимост

Заглавие на английски

Electromagnetic compatibility

Област на действие на български

Стандарти в областта на електромагнитната съвместимост и методите за оценяване на въздействието на електричните, магнитните и електромагнитните полета

Област на действие на английски

Methods for the assessment of electric, magnetic and electromagnetic fields associated with human exposure

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CLC/TC 106X

Електромагнитни полета в околната среда на човека

CLC/TC 210

Електромагнитна съвместимост

IEC/TC 77/SC 77A

Нискочестотни явления

IEC/TC 77/SC 77B

Високочестотни явления

IEC/TC 77/SC 77C

Високоенергийни преходни процеси

IEC/TC 106

Методи за измерване на електрически и магнитни полета свързани с облъчване на хора

IEC/TC 77

Електромагнитна съвместимост

CLC/ETSI/JWG EMC

ЕМС на кондуктивни преноскни мрежи