Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеТК-73 Опаковки, палети, контейнери, целулоза, хартия и картон

Статус: Активен
Председател: доц.д-р инж. Веска Лашева
Секретар: инж. Зорка Кочопулу
Телефон: 02/81 74 590
Е-майл: Zorka.Kotchopoulou@bds-bg.org

Заглавие на български

Опаковки, палети, контейнери, целулоза, хартия и картон

Заглавие на английски

Packaging, pallets, containers, pulps, paper and board

Област на действие на български

Опаковки, опаковане, стъклени опаковки, пластмасови опаковки, опаковки от дървесина, опаковки от хартия и картон, метални опаковки, текстилни опаковки, комбинирани опаковки, опаковки от комбинирани материали, спомагателни опаковъчни средства, маркировка, влакнести полуфабрикати, хартия и картон

Област на действие на английски

Packaging and packing, glass packaging, plastic packaging, packaging from wood, packaging from paper and board, metals packaging, textiles packaging, combined packaging and packaging from material combined, packaging accessory means, marking, pulps, paper and board

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 119

Сменяеми контейнери за комбиниран транспорт

CEN/TC 183

Управление на отпадъци

CEN/TC 253

Самозалепващи ленти

CEN/TC 261

Опаковане

CEN/TC 265

Метални цистерни за съхранение на течности

CEN/TC 280

Контейнери за воден (морски) транспорт

CEN/TC 296

Цистерни за превоз на опасни товари

CEN/TC 344

Стоманени статични системи за съхранение

ISO/TC 51

Палети за манипулиране на стоки по метода на пакетиране

ISO/TC 63

Стъклени опаковки

ISO/TC 104

Товарни контейнери

ISO/TC 122

Опаковане

ISO/TC 52

Тънкостенни метални опаковки

ISO/TC 6

Хартия, картон и влакнести полуфабрикати

CEN/TC 172

Влакнести полуфабрикати, хартия и картон

ISO/TC 6/SC 2

Методи за изпитване и спецификации за качество на хартия и картон

ISO/TC 104/SC 1

Контейнери за обща употреба

ISO/TC 104/SC 2

Контейнери за специфична употреба

ISO/TC 104/SC 4

Идентификация и комуникация

ISO/TC 122/SC 3

Технически характеристики и изпитвания за измерване при опаковане, опаковки и единици товари (според изискванията на ISO/TC 122)

CEN/TC 120

Торби за транспортиране на храни за помощи