Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеТК-72 Електрически апарати за ниско напрежение

Статус: Активен
Председател: проф. дтн инж. Иван Стоянов Ячев
Секретар: инж. Мария Мазгарева
Телефон: 02/81 74 551
Е-майл: Mariya.Mazgareva@bds-bg.org

Заглавие на български

Електрически апарати за ниско напрежение

Заглавие на английски

Electrical low voltage supply devices

Област на действие на български

Стандарти в областта на комутационни апарати за ниско напрежение, комплектни комутационни устройства за ниско напрежение, защитни устройства за ниско напрежение, автоматични прекъсвачи и подобни апарати за битово, използване, предпазители за ниско напрежение и миниатюрни предпазители, устройства за защита срещу краткотрайни пренапрежения за битови и подобни приложения. Квалификация на електрически инсталационни контактори. Координация на изолацията на съоръжения за ниско напрежение. Безопасност на машини и защитни съоръжения. Условия на околната среда и методи за изпитване

Област на действие на английски

Low-voltage switchgear and controlgear including dimensional standardization, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies, Low voltage surge protective devices, Low-voltage fuses, Miniature fuses, Temporary overvoltage protection devices for household and similar applications, Qualification of electrical installation contractors, Insulation co-ordination for low-voltage equipment, Safety of machinery and protective equipment, Environmental conditions, Classification and methods of test

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CLC/SR 104

Условия на околната среда, класификация и методи за изпитване

CLC/SR 109

Координация на изолацията на устройства за ниско напрежение

CLC/SR 32B

Предпазители за ниско напрежение

CLC/SR 32C

Миниатюрни предпазители

CLC/TC 121A

Комутационни апарати за ниско напрежение

CLC/TC 23E

Автоматични прекъсвачи и подобни устройства за битово и подобно приложение

CLC/TC 37A

Апарати за ниско напрежение за защита срещу отскоци на напрежението

CLC/TC 44X

Безопасност на машини: електротехнически аспекти

IEC/TC 121/SC 121A

Комутационни апарати за ниско напрежение

IEC/TC 23/SC 23E

Автоматични прекъсвачи и подобни устройства за битово и подобно приложение

IEC/TC 32/SC 32B

Предпазители за ниско напрежение

IEC/TC 32/SC 32C

Миниатюрни предпазители

IEC/TC 37/SC 37A

Апарати за ниско напрежение за защита срещу отскоци на напрежението

IEC/TC 44

Безопасност на индустриални машини: електротехнически аспекти

IEC/TC 104

Условия на околната среда, класификация и методи за изпитване

IEC/TC 109

Координация на изолацията на устройства за ниско напрежение

CLC/SR 32

Предпазители

IEC/TC 32

Предпазители

IEC/TC 121/SC 121B

Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение

CLC/SR 121B

Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение

CLC/SR 70

Степени на защита, осигурена от обвивките

CLC/SR 121

Комутационни апарати и комплектни комутационни устройства за ниско напрежение