Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПТК-71 Ядрена енергия

Статус: Активен
Председател: физ. Венцислав Гергинов
Секретар: Венцислав Костов
Телефон: 02/81 74 558
Е-майл: vencislav.kostov@bds-bg.org

Заглавие на български

Ядрена енергия

Заглавие на английски

Nuclear energy

Област на действие на български

Ядрена апаратура, управление и контрол на ядрени дейности, апаратура за радиационна защита, ядрено-горивна технология и реакторна технология

Област на действие на английски

Nuclear instrumentation, control of nuclear facilities, radiation protection instrumentation, nuclear fuel technology and reactor technology

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CLC/SR 45

Ядрена апаратура

IEC/TC 45

Ядрена апаратура

CLC/TC 45B

Апаратура за ядрена защита

CLC/TC 45AX

Апаратура, управление и контрол на ядрени дейности

ISO/TC 85/SC 2

Радиационна защита

ISO/TC 85/SC 5

Ядрени съоръжения, процеси и технологии

ISO/TC 85/SC 6

Технология на работа на реактора

ISO/TC 85

Ядрена енергия, ядрени технологии и радиационна защита

CEN/TC 430

Ядрена енергия, ядрени технологии и радиационна защита