Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеТК-6 Битови електрически уреди

Статус: Активен
Председател: Николай Попов
Секретар: инж. Розалина Халаджова
Телефон: 02/81 74 565
Е-майл: Rozalina.Haladzhova@bds-bg.org

Заглавие на български

Битови електрически уреди

Заглавие на английски

Household electrical appliances

Област на действие на български

Стандарти в областта на безопасност и работни характеристики на битови и подобни електроуреди, автоматични устройства за управление на битови електроуреди и изпитване на пожарна опасност

Област на действие на английски

Standards dealing with safety requirements and performance for electrical appliances for household and similar purposes, automatic controls and fire hazard testing

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CLC/SR 89

Изпитване на опасност от пожар

CLC/TC 59X

Характеристики на битови електроуреди

CLC/TC 61

Безопасност на битови и подобни електрически уреди

CLC/TC 72

Автоматични управляващи устройства за битова употреба

IEC/TC 59/SC 59A

Електрически миялни машини

IEC/TC 59/SC 59C

Нагревателни уреди

IEC/TC 59/SC 59D

Битови уреди за пране

IEC/TC 59/SC 59K

Фурни, микровълнови фурни, готварски и подобни уреди

IEC/TC 59/SC 59F

Уреди за почистване на повърхности

IEC/TC 59/SC 59L

Малки битови уреди

IEC/TC 61/SC 61B

Безопасност на микровълнови битови и подобни електрически уреди

IEC/TC 61/SC 61C

Безопасност на хладилни битови и подобни електрически уреди

IEC/TC 61/SC 61D

Устройства битови за вентилация и подобно предназначение

IEC/TC 61/SC 61E

Безопасност на електрически търговски съоръжения за обслужване

IEC/TC 61/SC 61H

Безопасност на електрически- задвижвани уреди за селското стопанство

IEC/TC 61/SC 61J

Електрически уреди за почистване, задвижвани с електродвигател за търговски цели

IEC/TC 59

Характеристики на битови електроуреди

IEC/TC 61

Безопасност на битови и подобни електроуреди

IEC/TC 72

Автоматични управляващи устройства за битова употреба

IEC/TC 89

Изпитване на опасност от пожар

CLC/BTWG 101-5

Приложимост и безопасност на електрически продукти, отнасящи се за хора със специални нужди