Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеТК-68 Пътно дело

Статус: Активен
Председател: инж. Петър Костов
Секретар: Румен Боянски
Телефон: 02/81 74 513
Е-майл: rumen.boyanski@bds-bg.org

Заглавие на български

Пътно дело

Заглавие на английски

Road engineering

Област на действие на български

Стандарти в областта на проектирането, строителството и експлоатацията на пътища и улици

Област на действие на английски

Standards in the field of design, еxecution and exploitation of roads and streets

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 226 - Активен

Пътни принадлежности
Road equipment

CEN/TC 227 - Активен

Материали за пътища
Road materials

CEN/TC 339 - Активен

Устойчивост на подхлъзване на пешеходни повърхности. Методи за оценяване
Slip resistance of pedestrian surfaces - Methods of evaluation