Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиТК-68 Пътно дело

Статус: Активен
Председател: инж. Петър Костов
Секретар: Румен Боянски
Телефон: 02/81 74 513
Е-майл: rumen.boyanski@bds-bg.org

Заглавие на български

Пътно дело

Заглавие на английски

Road engineering

Област на действие на български

Стандарти в областта на проектирането, строителството и експлоатацията на пътища и улици

Област на действие на английски

Standards in the field of design, еxecution and exploitation of roads and streets

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 226

Пътни принадлежности

CEN/TC 227

Материали за пътища

CEN/TC 339

Устойчивост на подхлъзване на пешеходни повърхности. Методи за оценяване