Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиТК-67 Нефтопродукти и смазочни материали

Статус: Активен
Председател: инж. Нина Хаджийска
Секретар: инж. Лилия Костова
Телефон: 02/8174544
Е-майл: Lilia.Kostova@bds-bg.org

Заглавие на български

Нефтопродукти и смазочни материали

Заглавие на английски

Petroleum products and lubricants

Област на действие на български

Нефт, течни горива, втечнени нефтени газове, специални бензини, означение на горивата, минерални и синтетични масла, парафини, битуми, смазочни материали, специални охладителни течности, присадки

Област на действие на английски

Petroleum, liquid fuels, liquefied petroleum gases, special-boiling-point, fuel labelling, mineral and synthetic oils, paraffin waxes, bitumen, lubricants, special cooling liquids, additives

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 19

Газообразни и течни горива, смазочни материали и сродни продукти от нефтен, синтетичен и биологичен произход

CEN/TC 336

Битумни свързващи вещества

CLC/SR 10

Флуиди за електротехнически приложения

ISO/TC 28

Нефтопродукти и сродни продукти, горива и смазочни материали от природни и синтетични източници

IEC/TC 10

Флуиди за електротехнически приложения

ISO/TC 28/SC 7

Течни биогорива

CLC/TC 10

Флуиди за електротехнически приложения

CEN/TC 441

Означение на горивата