Стандартизация

Пътните превозни средства
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеТК-65 Естествени скални материали и изделия

Статус: Закрит
Председател:
Секретар:
Телефон:
Е-майл:

Заглавие на български

Естествени скални материали и изделия

Заглавие на английски

Natural rock materials and products

Област на действие на български

Няма информация

Област на действие на английски

Няма информация

обединен с БДС/ТК 55