Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеТК-64 Електрохимични източници на ток

Статус: Активен
Председател: проф. Веселин Божидаров Найденов
Секретар: инж. Виолетка Георгиева
Телефон: 02/81 74 566
Е-майл: Violetka.Georgieva@bds-bg.org

Заглавие на български

Електрохимични източници на ток

Заглавие на английски

Electrochemical supply devices

Област на действие на български

Стандарти за първични елементи и батерии, специално тези, отнасящи се за техническите изисквания, габаритни размери и указания за безопасност.
Стандарти за акумулатори и батерии оловно-киселинни, акумулатори и батерии алкални,които включват общи изисквания и методи за изпитване, изисквания за безопасност, изисквания към продуктите в зависимост от околната среда. Стандарти за горивни клетки и технологии, системи за заряд, поддръжка и контрол на ЕХИТ, автономни захранващи системи и устройства на базата на ЕХИТ

Област на действие на английски

Standards for primary cells and batteries, particularly those relating to specifications, dimensions, performance and guidance on safety matters
Standards for secondary cells and batteries - general requirements and methods of testing included; Safety Standards and associated Codes of Practice; Environmental Requirements (EC Rules) for the products
Standards regarding fuel cell (FC) technologies for all FC applications such as stationary FC power systems, FC for transportation such as propulsion systems and auxiliary power units, portable FC power systems, and micro FC power systems

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CLC/SR 35

Първични елементи и батерии

CLC/SR 105

Технология на горивни клетки

CLC/TC 21X

Вторични елементи и батерии

IEC/TC 21

Вторични елементи и батерии

IEC/TC 35

Първични акумулаторни елементи и батерии

IEC/TC 21/SC 21A

Вторични елементи и батерии, съдържащи алкални или други некиселинни електролити

IEC/TC 105

Технология на горивни клетки