Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеТК-63 Минерални торове и подобрители на почвата

Статус: Активен
Председател: проф. Иван Грънчаров
Секретар: инж. Диана Иванова
Телефон: 02/81 74 577
Е-майл: Diana.Ivanova@bds-bg.org

Заглавие на български

Минерални торове и подобрители на почвата

Заглавие на английски

Fertilizers and soil improvers

Област на действие на български

Стандарти в областта на минерални торове, подобрители на почвата и растежна среда, материали за варуване

Област на действие на английски

Standards in the field of fertilizers and soil improvers and growing media, liming materials

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 223

Подобрители на почвата и растежна среда

CEN/TC 260

Минерални торове и материали за варуване

CEN/TC 455

Растителни биостимуланти и селскостопански микроорганизми